Witryna korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.

Ogłoszenia parafialne

Wznawiamy transmisje online Mszy Świętych z naszego Kościoła - plan transmisji.

 

Kamienica  25.10.2020 r.

 

 

XXX Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest we wszystkich kościołach konsekrowanych jako Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dziękujemy Panu Bogu za to, że mamy swoją świątynię, w której gromadzimy się na liturgii Mszy św. i innych nabożeństwach. Uświadamiamy sobie jednocześnie fundamentalną prawdę, że sami jesteśmy Kościołem. W dzisiejszą Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła  pragniemy  wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy troszczą się o piękno naszej świątyni. Dziękujemy za  ofiary składane na utrzymanie naszej świątyni oraz  na wszelkie remonty.  Niech Dobry Bóg  za wstawiennictwem św. Małgorzaty obdarzy wszystkich ofiarodawców swoją łaską i błogosławieństwem.

2. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

3. Od soboty 24 października w związku z zaostrzeniem zasad epidemiologicznych w naszym Kościele może przebywać jednocześnie 50 osób. Biskup Bielsko-Żywiecki wydał nowe zarządzenie, które znajduje się na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

4. Nabożeństwo różańcowe dziś o g. 15.30. W dni powszednie różaniec o g. 17.30. W tym ostatnim tygodniu miesiąca maryjnego szczególnie będziemy się modlić za naszych zmarłych.

5. W środę 28 X przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w piątek po Mszy wieczornej od g.18.30 - 21.oo.

7. W niedzielę 1 XI przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli od chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę do świętości. Porządek Mszy św. do południa jak w niedzielę. NIE BĘDZIE TRADYCYJNEJ PROCESJI NA CMENTARZU – natomiast o g. 15. 30 zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych w kościele /transmitowane/. Po południu będzie Msza o g. 16.oo i dodatkowo o g. 17.oo.

8. Informujemy, że  została przywrócona transmisja Mszy Świętych z naszego kościoła w niedzielę o g. 8.oo i 11.oo. Dostęp do transmisji znajduje się na naszej stronie parafialnej oraz Facebooku.


9. W zakrystii i przy wyjściu z kościoła można zabrać kartki do wypisywania wypominków za zmarłych jednorazowe i całoroczne. Wypominki jednorazowe będą czytane przez tydzień po 1 XI przed wieczorną Mszą św. o g. 18.oo, a wypominki roczne w I soboty miesiąca przed Mszą św. o g. 18.oo i w każdą niedzielę przed Mszami o g. 8.oo i 11.oo. Przez cały rok w I soboty miesiąca odprawiamy Msze św. za zmarłych wypominanych. Przy wypominkach rocznych prosimy zapisywać godzinę Mszy, przed którą mamy wyczytywać imiona zmarłych. Jest zwyczaj, że na wypominki całoroczne składa się od jednej osoby taką ofiarę, jak na Mszę św.

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

11. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje. Bóg zapłać za złożone w minioną niedzielę ofiary na tacę i do kopert na cele parafialne. Dziękuję także za ofiary wpłacane na konto parafialne. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

12. Dziś przed kościołem po każdej Mszy św. organizujemy zbiórkę do puszek na potrzeby charytatywne naszej parafii. Ze środków tych finansowane są bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących oraz udzielana jest pomoc doraźna w nagłych przypadkach. Bóg zapłać.

13. Przed kościołem młodzież z naszej Parafii zbiera wypominki i sprzedaje znicze. Dochód ze zniczy przeznaczony będzie na wyjazdy formacyjne młodzieży.

14. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

15. Z naszej wspólnoty Parafialnej w ostatnim czasie odeszli do wieczności: śp. Daniela Borodeńko lat 74, zam. ul. Działowa, pogrzeb odbył się 13 X; śp. Mirosław Cegielski lat 70, zam. ul. Skoczowska, pogrzeb odbył się 17 X; śp. Felicja Wójcik lat 83, zam. ul. Skoczowska, pogrzeb odbył się w sobotę 24 X. Pomódlmy się w Ich intencji: Wieczne odpoczywanie …

16.  Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
Wskazania na Uroczystość Wszystkich ŚwiętychUroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to czas, kiedy w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Nawiedzanie cmentarzy i modlitwa nad grobami zmarłych z naszych rodzin, bliskich i przyjaciół jest pięknym i potrzebnym znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie.

W tym roku ten szczególny czas naznaczony został wzmagającą się pandemią koronowirusa, wzywając nas wszystkich do większej ostrożności i odpowiedzialności podczas odwiedzania cmentarzy.

Papież Franciszek w związku z pandemią wydał dekret wydłużający na cały miesiąc listopad okres zyskania odpustu za zmarłych, który można uzyskać modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarze.

Dlatego zachęcamy wszyskich, aby nawiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć w czasie na cały miesiąc listopad. Nawiedzając cmentarze zachowajmy wszystkie obostrzenia mając na uwadze dobro, zdrowie i życie swoje i innych osób.

Niech czas modlitwy za zmarłych napełnia nasze serca nadzieją i umacnia naszą wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa.
Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 24 października 2020 roku.

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie poniższych zaleceń.

Od soboty 24 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:
W strefie czerwonej (obszar terytorium całego kraju):
W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).
W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;

7. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;

8. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

9. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

11. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

12. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

13. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

14. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);


OGRANICZENIA W NASZYM KOŚCIELE OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020 r.


w naszym KOŚCIELE może przebywać jednocześnie 50 osób

W KOŚCIELE przebywamy z zasłoniętymi ustami i nosem/maseczka/.

Zachowujemy między sobą bezpieczną odległość.

Przy wejściu do kościoła dezynfekujemy ręce.

To dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. DZIĘKUJMY


Kamienica 18.10.2020 r.

 
 

XXIX Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczynamy również Tydzień Misyjny. Nabożeństwo różańcowe dziś o g. 15.30. W dni powszednie różaniec o g. 17.30. Dziś także z racji wspomnienie Św. Łukasza modlimy się  w intencji służby zdrowia. Polecamy Bogu posługę lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, ratowników oraz wolontariuszy. Niech Dobry Bóg, przez wstawiennictwo Św. Łukasza ma ich w tym trudnym czasie w szczególnej opiece.

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:  
* wtorek – Św. Jana Kantego, prezbitera, patrona naszej diecezji.
* czwartek – Św. Jana Pawła II, papieża,
* niedziela – uroczystość poświęcenia kościoła własnego

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w piątek po Mszy wieczornej od g.18.30 - 21.oo.

4. Od 17 października w związku z zaostrzeniem zasad epidemiologicznych w naszym Kościele może przebywać jednocześnie 88 osób. Biskup Bielsko-Żywiecki wydał nowe zarządzenie, które znajduje się na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

5. W związku z nowym zarządzeniem biskupa Romana bierzmowanie w naszej parafii zostaje przesunięte na późniejszy termin. Wszystkie spotkania wspólnot zostają czasowo zawieszone.

6. Informujemy, że od dziś zostaje przywrócona transmisja Mszy Świętych z naszej parafii w niedzielę o g. 8.oo i 11.oo. Dostęp do transmisji znajduje się na naszej stronie parafialnej. Dziękujemy p. Dariuszowi Krzeszowskiemu za pomoc techniczną w uruchomieniu transmisji. 

7. W zakrystii i przy wyjściu z kościoła można zabrać kartki do wypisywania wypominków za zmarłych jednorazowe i całoroczne. Wypominki jednorazowe będą czytane przez tydzień po 1 XI przed wieczorną Mszą św., a wypominki roczne w I soboty miesiąca przed Mszą św. o g. 18.oo i w każdą niedzielę przed Mszami o g. 8.oo i 11.oo. Przez cały rok w I soboty miesiąca odprawiamy Msze św. za zmarłych wypominanych. Przy wypominkach rocznych prosimy zapisywać godzinę Mszy, przed którą mamy wyczytywać imiona zmarłych. Jest zwyczaj, że na wypominki całoroczne składa się od jednej osoby taką ofiarę, jak na Mszę św.

8. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

9. Jest jeszcze do nabycia październikowe wydanie gazetki parafialnej WIARA I ŻYCIE. Koszt  jednego egzemplarza  3 zł. Dziękujemy za wsparcie materialne tej formy duszpasterstwa.

10. Dziękuje wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę – Dzień Papieski - wsparli fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin kwotą – 2 432 zł. Bóg zapłać. 

11. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na tacę i do kopert, które  przeznaczone są na potrzeby naszej Parafii - zakup elektronicznego systemu do osuszania murów naszego kościoła. Rekomendowane urządzenie francuskiej produkcji MUR-tronic kosztuje około 20 000 zł. Dziękuję także za ofiary wpłacane na konto parafialne.  Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:   Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

12. W przyszłą niedzielę przed kościołem po każdej Mszy św. będzie miała miejsce zbiórka na potrzeby charytatywne naszej parafii. Ze środków tych finansowane są bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących oraz udzielana jest pomoc doraźna w nagłych przypadkach.

13. Od przyszłej niedzieli młodzież naszej Parafii będzie zbierać przed kościołem wypominki i sprzedawać znicze. Dochód ze zniczy przeznaczony będzie na wyjazdy formacyjne młodzieży.

14. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

15.  Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.


Ograniczenia w naszym Kościele

 

OD 17 PAŹDZIERNIKA 2020

W naszym KOŚCIELE może przebywać jednocześnie 88 osób

KOŚCIELE przebywamy z zasłoniętymi ustami i nosem/maseczka/.

Zachowujemy między sobą bezpieczną odległość.

Przy wejściu do kościoła dezynfekujemy ręce.

To dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

DZIĘKUJMYKomunikat Kurii Bielsko- Żywieckiej

Dodano 

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od 17 października 2020 r.

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie poniższych zaleceń.

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:

W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;

6. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;

7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

14. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

Na ten trudny czas przyjmijmy również słowa Przewodniczącego KEP, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego:

„Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

W tych trudnych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.”Kamienica  11.10.2020 r.

 

 

 

XXVIII Niedziela Zwykła

1. Dziś nabożeństwo różańcowe o g. 15.30. W dni powszednie różaniec o g. 17.30. Zachęcamy również do odmawiania wspólnego różańca w naszych rodzinach.

2. Dziś obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus! Wychodząc z kościoła można złożyć dobrowolną ofiarę materialną na stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin. Prosimy o wsparcie tego szlachetnego dzieła. Bóg zapłać.

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:  
* wtorek – Św. Honorata Koźmińskiego, prezbitera,
* czwartek – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła,
* piątek – Św. Jadwigi Śląskiej. W tym dniu modlimy się do Bożego Miłosierdzia.
* sobota – Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika,  

4. W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.oo zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez osoby należące do Apostolstwa Dobrej Śmierci.

5. Rodziców kandydatów do bierzmowania zapraszamy w środę na różaniec i Mszę św. o g. 17.30, a następnie na spotkanie dotyczące uroczystości bierzmowania.

6. W najbliższy czwartek o g. 19.oo kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania, którzy przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 24 X. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania wraz z  rodzicami do modlitwy różańcowej w naszym kościele codziennie o g. 17.30. 

7. W czwartek 15 X obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu w naszej Parafii odbędzie się pogrzeb dzieci nienarodzonych. O g. 15.oo odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie będzie celebrowana Msza św. za rodziców. Po Mszy przejdziemy na cmentarz komunalny, gdzie pochowamy dzieci zmarłe przed urodzeniem. 

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w piątek po Mszy wieczornej od g.18.30 - 21.oo.

9. Mamy nowe – październikowe - wydanie naszej gazetki parafialnej WIARA I ŻYCIE. Gazetka ma nową grafikę w kolorze. Koszt wydania jednego egzemplarza to prawie 3 zł. Dziękujemy za wsparcie materialne tej formy duszpasterstwa i zapraszamy osoby chętne do współpracy. W pierwszym wydaniu gazetki znajduje się karteczka na wypominki.

10. Osoby odpowiedzialne za wspólnoty działające w naszej Parafii zapraszamy na spotkanie w najbliższy poniedziałek po Mszy św. wieczornej około g. 19.oo na plebani.

11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego z filmem DVD „Ziemia Maryi”.

12. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki prosimy wypisywać na specjalnie wydrukowanych kartkach. Prosimy o wyraźne i czytelne wypisywanie zmarłych, najlepiej drukowanymi literami.

13. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo. 

14. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, a także za ofiary wpłacane na konto parafialne. Kolekta za tydzień i ofiary do kopert będą przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego: 

Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

15. W związku z dużą liczbą nowych zakażeń i objęciem całego kraju Strefą Żółtą od 10 X, przypominamy, iż wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust – maseczka. Dotyczy to również osób stojących na zewnątrz kościoła.

16. Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.Kamienica  04.10.2020 r.

 

 

XXVII Niedziela Zwykła

 

1. Dziś nabożeństwo różańcowe o g. 15.30. W dni powszednie różaniec o g. 17.30. Zapraszamy na to nabożeństwo wszystkich czcicieli Matki Bożej, dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcamy również do odmawiania wspólnego różańca w naszych rodzinach.

2. Dziś ostatnia Msza św. o g. 16.oo i nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła.

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:  
* poniedziałek – Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
* środa – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Zapraszamy w tym dniu na nabożeństwo różańcowe i wieczorną Mszę św. wszystkie Róże różańcowe z naszej Parafii.

4. W przyszłą niedzielę 11 X będziemy obchodzić XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus! W tym dniu ofiarą do puszek przed kościołem będziemy mogli wesprzeć fundusz stypendialny dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin.

5. Dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii św. zapraszamy na biały tydzień od poniedziałku do soboty. O g. 17.30 różaniec i Msza św. Dzieci zapraszamy w strojach komunijnych.

6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

7. W środę 7 X po wieczornej Mszy św. odbędzie się zebranie zespołu redakcyjnego gazetki parafialnej, a po nim zebranie wyborcze Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

8. W najbliższy czwartek o g. 19.oo kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania, którzy przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 24 października br.

9. Zapraszamy w najbliższy piątek 9 X na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

10. W czwartek 15 X obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu w naszej Parafii odbędzie się pogrzeb dzieci nienarodzonych. O g. 15.oo odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie będzie celebrowana Msza św. za rodziców i dzieci nienarodzone. Po Mszy przejdziemy na cmentarz komunalny, gdzie pochowamy dzieci zmarłe przed urodzeniem.

11. Mamy nowe wydanie gazetki parafialnej WIARA I ŻYCIE. Gazetka ma nową grafikę w kolorze. W nowym numerze jest min. krótka relacja wraz ze zdjęciami z rekolekcji Oazy Rodzin, wakacyjnej kolonii dzieci i rozpoczęcia roku służby liturgicznej. Koszt wydania jednej gazetki to prawie 3 zł. Dziękujemy wszystkim osobom za współpracę przy obecnej i poprzedniej gazetce. Dziękujemy również za wsparcie materialne tej formy duszpasterstwa. W pierwszym wydaniu gazetki znajduje się karteczka na wypominki.

12. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli, Gościa Niedzielnego oraz dla dzieci Mały Gość Niedzielny.

13. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

14. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, a także za ofiary wpłacane na konto parafialne. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

15. Z naszej wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności: śp. Stefan Marek lat 80, zam. ul. Jeżynowa, pogrzeb odbył się w piątek 18 IX; śp. Stefania Owczarz lat 94, zam. ul. Łuczników, pogrzeb odbył się we wtorek 22 IX. Pomódlmy się w Ich intencji: Wieczne odpoczywanie . 

16. Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.


Kamienica  27.09.2020 r.

 

 

XXVI Niedziela Zwykła

1. Nieszpory dziś o g. 15.30 i ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 16.oo.

2. Dzisiejsza niedziela w naszej diecezji jest obchodzona jako dzień modlitwy w intencji Małżeństw i Rodzin pod hasłem „Eucharystia jest źródłem miłości”. Podczas każdej Mszy św. dokonamy Aktu Zawierzenia Rodzin. Natomiast na Mszy św. o g. 9.30 małżonkowie  odnowią  przyrzeczenia małżeńskie i odmówimy modlitwę Błogosławieństwa Rodzin.

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* poniedziałek – Św. Wacława, męczennika,
* wtorek – święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała,
* środa – Św. Hieronima, prezbitera,
* czwartek – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy,
* piątek – Świętych Aniołów Stróżów,

4. Od czwartku - 1 X rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. W niedzielę różaniec będziemy odmawiać o g. 15.30 zamiast nieszporów, w dni powszednie o g. 17.30, a po nim Msza św. Zapraszamy na to nabożeństwo wszystkich czcicieli Matki Bożej, dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcamy do odmawiania wspólnego różańca w naszych rodzinach.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca:
* I czwartek miesiąca - o g. 17.oo Godzina Święta i możliwość spowiedzi; g. 18.oo Msza św.
* I piątek miesiąca - o g. 8.oo Msza św. w intencji Dobroczyńców naszej Parafii; od g. 16.oo spowiedź dla dzieci i kandydatów do bierzmowania i Msza św. o g. 17.oo; o g. 18.oo Msza św. za zmarłych, których żegnaliśmy w ostatnim czasie w naszym kościele oraz osoby, które są w żałobie; o g. 19.15 Msza św., którą poprowadzi Domowy Kościół; od g. 20.oo do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu,
* I sobota miesiąca - g. 8.oo nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Odwiedziny chorych od g. 8.oo. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii do piątku; o g. 17.30 wypominki za zmarłych i Msza św. w ich intencji. W sobotę nauki przed chrztem na plebani o g. 17.oo.

6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

7. W najbliższy czwartek o g. 19.oo kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania, którzy przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 24 października br.

8. W niedzielę 4 X podczas Mszy św. o g. 11.oo ostatnia grupa dzieci z naszej Parafii przystąpi do I Komunii Św. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na spotkania z księdzem w kościele.

9. Sakrament chrztu udzielimy dzieciom w niedzielę 4 X podczas Mszy św. o g. 12.30.

10. W sobotę 26 IX przypadały imieniny ks. Damiana. Solenizant w tym czasie był na rekolekcjach z domowym kościołem. Dlatego Msza św. w intencji księdza Damiana będzie odprawiona w niedzielę 4 X o g. 9.30.

11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 

12. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

13. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, a także za ofiary wpłacane na konto parafialne. Dziękuję również za złożone w zeszłą niedzielę ofiary na tacę i do kopert na cele parafialne oraz za datki złożone do puszek na utrzymanie Radia Anioł Beskidów. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego: 

Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

14. Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.Kamienica  20.09.2020 r.

 

XXV Niedziela Zwykła

 

1. Nieszpory dziś o g. 15.30 i ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 16.oo.

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:  
* poniedziałek – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty,
* środa – Św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera,
* czwartek – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku – Białej,

3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo. 

4. W najbliższy czwartek o g. 19.oo kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania, którzy przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 24 października br.

5. Zapraszamy w najbliższy piątek 25 IX na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

6. W sobotę 26 września przypadają imieniny ks. Damiana. Solenizant w tym czasie będzie na rekolekcjach z domowym kościołem. Dlatego Msza św. w intencji księdza Damiana będzie odprawiona w niedzielę 4 X o g. 9.30.

7. Niedziela 27 IX w naszej diecezji będzie obchodzona jako dzień modlitwy w intencji Małżeństw i Rodzin pod hasłem „Eucharystia jest źródłem miłości”. Podczas każdej Mszy św. dokonamy Aktu Zawierzenia Rodzin. Natomiast na Mszy św. o g. 9.30 małżonkowie  odnowią  przyrzeczenia małżeńskie i odmówimy modlitwę Błogosławieństwa Rodzin.

8. Intencje mszalne na 2021 rok można zapisywać w kancelarii.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

10. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

11. Dziękuję za zeszłoniedzielne wsparcie modlitewne i materialne naszej parafianki Ani Olma, która wyjeżdża na misje do Hondurasu. 

12. W piątek 11 IX zakupiliśmy olej opałowy na ogrzewanie kościoła na okres zimowy za kwotę 6 220 zł.

13. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tacę  i do kopert, które  przeznaczone są na potrzeby naszej Parafii - zakup elektronicznego systemu do osuszania murów naszego kościoła. Rekomendowane urządzenie francuskiej produkcji MUR-tronic kosztuje około 20 000 zł. Dziękuję również za wpłaty na konto parafialne. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza.

Numer naszego konta Parafialnego: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

14. Dziś do puszek przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiary na radio „Anioł Beskidów”. Rozgłośnia poprzez modlitwę i katechezę prowadzi działalność ewangelizacyjną, informuje o wydarzeniach z życia diecezji i parafii. Programu można słuchać tradycyjnie – na falach eteru jak i przez Internet – na komputerze, tablecie, czy w telefonie komórkowym. Radio utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych, dlatego kwestę na rzecz rozgłośni polecamy ofiarności wszystkich wiernych.

15. Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.Kamienica  13.09.2020 r.

 

 

XXIV Niedziela Zwykła

1. Nieszpory dziś o g. 15.30. Rozpoczynamy Tydzień Wychowania pod hasłem: Budujmy więzi”. Zachęcamy do modlitwy w intencji wychowawców i wychowanków.

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* poniedziałek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego,

* wtorek – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,

* środa – Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa,

* piątek – święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski,

3. W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.oo zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez osoby należące do Apostolstwa Dobrej Śmierci.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. W piątek 18 IX zapraszamy na ostatnie już w tym roku czuwanie do Bożego Miłosierdzia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i świata oraz wybawienia dusz zmarłych. Plan czuwania: o g. 18.oo Msza św. z kazaniem w intencji życia, Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu z procesją wokół kościoła i Msza św. w intencjach ofiarowanych do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie będzie adoracji po Mszy św. wieczornej w ciszy.

6. W czwartek o g. 19.oo spotkanie z kandydatami do bierzmowania, którzy przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 24 października br.

7. Intencje mszalne na 2021 rok można zapisywać w kancelarii.

8. Nasza parafianka Ania Olma w październiku br. wylatuje na 14 miesięczną misję, by posługiwać ubogim w slumsach Hondurasu. Dziś po ogłoszeniach Ania podzieli się z nami świadectwem o wolontariacie misyjnym i przeprowadzi zbiórkę przed kościołem na ten cel. 

9. Dziękuję tym Parafianom, którzy zapełnili 35 plecaczków w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Przekażemy je siostrze Mateuszy Trynda pochodzącej z naszej Parafii.

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

11. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

12. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tacę, które przeznaczone są na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz za wpłaty na konto parafialne. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. W przyszłą niedzielę ofiary do kopert i na tacę będą przeznaczone na potrzeby naszej Parafii zakup elektronicznego systemu do osuszania murów naszego kościoła. Rekomendowane urządzenie francuskiej produkcji MUR-tronic kosztuje około 20 000 zł. Numer naszego konta Parafialnego: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

13. W przyszłą niedzielę 20 IX do puszek przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiary na radio „Anioł Beskidów”.

14. Z naszej wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności: śp. Krystyna Drewniak lat 80, zam. ul. Skarpowa, pogrzeb odbył się 19 VIII; śp. Józef Pokrywczyński lat 90, zam. ul. Gościnna, pogrzeb odbył się 27 VIII; śp. Stanisław Ziółkowski lat 72, zam. ul. Skoczowska, pogrzeb odbył się 7 IX; śp. Jan Kośniewski lat 86, zam. ul. Karpacka, pogrzeb odbył się 12 IX. Pomódlmy się w Ich intencji: Wieczne odpoczywanie …

15. Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Kamienica  06.09.2020 r.

 

 

XXIII Niedziela Zwykła

 

1. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30 i ostatnia Msza św. o g. 16.oo. Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli zamiast Mszy św. o g. 19.oo będzie Msza św. o g. 12.30.

2. Rozpoczynamy dziś niedzielne Msze św. rodzinne dla dzieci o g. 9.30. Dziś podczas tej Eucharystii poświęcimy pierwszoklasistom  tornistry.

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* poniedziałek – Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika,
* wtorek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. Zapraszamy w najbliższy piątek 11 IX na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

6. Odłożone od wiosny bierzmowanie będzie miało miejsce w naszej parafii w sobotę, 24 października. W związku z tym rozpoczynamy z kandydatami do bierzmowania intensywny czas przygotowań. W każdy czwartek września i października w kościele o g. 19.oo będą obowiązkowe spotkania. Pierwsze z nich już w najbliższy czwartek, 10 września. Nieobecność jest równoznaczna z rezygnacją z sakramentu bierzmowania.

7. Członków Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej zapraszamy na spotkanie na plebanii w najbliższą środę 9 IX o g. 19.oo. 

8. Przedstawicieli wszystkich wspólnot działających w naszej Parafii zapraszamy w najbliższy czwartek na Mszę św. o g. 18.oo połączoną z błogosławieństwem na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego. Po Mszy św. przewidujemy krótkie spotkanie na plebanii dla liderów wspólnot.

9. Intencje mszalne na 2021 rok można zapisywać od jutra 7 IX w kancelarii.

10. Nasza parafianka Ania Olma w październiku tego roku wylatuje na 14 miesięczną misję by posługiwać ubogim w slumsach Hondurasu. W następną niedzielę Ania podzieli się z nami świadectwem o wolontariacie misyjnym i przeprowadzi zbiórkę przed kościołem na ten cel. 

11. „Maryja w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II” – to temat katechezy, którą wygłosi ks. Marek Gilski we wtorek 15 IX w Hałcnowskiej Bazylice. Katecheza rozpocznie się o g. 19.oo.

12. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli, Gościa Niedzielnego, dla dzieci Mały Gość Niedzielny oraz przy wyjściu z kościoła można zabrać parafialną gazetkę Wiara i Życie. 

13. Rozprowadziliśmy wśród naszych Parafian 35 plecaczków w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Prosimy, aby zapełnione plecaki przynieść najpóźniej do jutra. Przekażemy je siostrze Mateuszy Trynda pochodzącej z naszej Parafii. Obecnie posługuje ona w Żółkwi na Ukrainie i prowadzi tam szkołę z językiem polskim.

14. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

15. Przypominamy, iż wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

16. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tacę, które przeznaczone są na potrzeby diecezji, a także za wpłaty na konto parafialne. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

17. Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.Kamienica  30.08.2020 r.

 

 

 

 

 

XXII Niedziela Zwykła

1. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 19.oo.

2. W pierwszą niedzielę września czyli za tydzień wracamy do przedwakacyjnego porządku mszalnego – zamiast Mszy o g. 19.oo będzie Msza św. o g. 12.30.

3. We wtorek 1 IX o g. 8.00  zostanie odprawiona Msza św. w intencji o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym  dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Ze względów na epidemię na tę Mszę św. zapraszamy dzieci z klas pierwszych, które rozpoczynają naukę w szkole. Pozostałe dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę św. we wtorek o g. 18.oo lub w I piątek miesiąca /4 września/ na Mszę św. o g. 17.oo. Prosimy rodziców o dopilnowanie, aby dzieci skorzystały z sakramentu pokuty. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Msze św. rodzinne o g. 9.30, na które szczególnie zapraszamy dzieci z rodzicami. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o g. 9.30 poświęcimy dzieciom z klas pierwszych tornistry i przybory szkolne. Zapraszamy!!!

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. W czwartek w liturgii Kościoła przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca:
* I czwartek miesiąca - o g. 17.oo Godzina Święta i możliwość spowiedzi; o g. 18.oo Msza św.,
* I piątek miesiąca - o g. 8.oo Msza w intencji Dobroczyńców naszej Parafii; od g. 16.30 spowiedź dla dzieci i kandydatów do bierzmowania i Msza św. o g. 17.oo; o g. 18.oo Msza św. za zmarłych, których żegnaliśmy w ostatnim czasie w naszym kościele oraz osoby, które są w żałobie; o g. 19.15 Msza św., którą poprowadzi Domowy Kościół; od g. 20.oo do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu,
* I sobota miesiąca - g. 8.oo nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Odwiedziny chorych od g. 8.oo. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii do piątku; o g. 17.30 wypominki za zmarłych i Msza św. w ich intencji. W sobotę nauki przed chrztem na plebani o g. 17.oo,

7. W sobotę 5 IX podczas dodatkowej Mszy św. o g. 13.00 trzecia grupa dzieci z naszej Parafii przystąpi do I Komunii Św. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na spotkania z księdzem w kościele.

8. Sakrament chrztu udzielimy dzieciom w niedzielę 6 IX podczas Mszy św. o g. 12.30.

9. Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 23 w Bielsku – Białej zaprasza 1 IX na rozpoczęcie roku szkolnego. Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia i harmonogram dla poszczególnych klas można odczytać w gablotce przy kościele oraz na mobidzienniku.

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego oraz dla dzieci Mały Gość Niedzielny.

11. Caritas naszej Diecezji prowadzi akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Chodzi w niej o przygotowanie wyprawki szkolnej dla dzieci. W zakrystii można zabrać plecak szkolny i zapełniony przyborami szkolnymi dla dzieci przynieść za tydzień do 6 IX. Zapełnione plecaki przekażemy siostrze Mateuszy Trynda pochodzącej z naszej Parafii. Obecnie posługuje w Żółkwi na Ukrainie i prowadzi tam szkołę z językiem polskim.

12. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

13. Przypominamy, iż wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

14. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, a także za wpłaty na konto parafialne. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego: 

Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

15. Na nowy tydzień naszych prac i obowiązków przyjmijmy Boże błogosławieństwo.


Kamienica  23.08.2020 r.

 

 

XXI Niedziela Zwykła

 

1. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 19.oo.

2. W pierwszą niedzielę września czyli za dwa tygodnie wracamy do przedwakacyjnego porządku mszalnego – zamiast Mszy o g. 19.oo będzie Msza św. o g. 12.30.

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* poniedziałek – święto Św. Bartłomieja, apostoła,
* środa – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,  
* czwartek – Św. Moniki,
* piątek – Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,
* sobota – męczeństwa Św. Jana Chrzciciela,

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. Zapraszamy w najbliższy piątek 28 VIII na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

6. W niedzielę 30 sierpnia podczas dodatkowej Mszy św. o g. 12.30 druga grupa dzieci z naszej Parafii przystąpi do I Komunii Św. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na obowiązkowe spotkania przygotowujące do uroczystości od poniedziałku – o g. 18.oo Msza św. i spotkanie z księdzem.

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 

8. W minioną niedzielę podczas zbiórki do puszek przed kościołem zebraliśmy 3 609 zł i 5 Euro na pomoc poszkodowanym na wskutek wybuchu w Bejrucie. Osobom, które włączyły się do akcji serdecznie dziękuję – BÓG ZAPŁAĆ. 

9. W tym tygodniu z racji urlopu administrator cmentarza nie będzie przyjmował zaległych opłat za miejsca grobowe.

10. Przypominamy, iż wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

11. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, a także za zeszłoniedzielne ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. Dziękuję za dodatkowe ofiary do kopert Rodzinom z ul. Orzeszkowa, Sternicza, Goleszowska, Nikla, Kolista, Ruciana, Owsiana, Szeptyckiego, Kowalska, Wadowicka, Karpacka, Gościnna za ofiary od 100 zł do 300 zł, a także bezimiennym Ofiarodawcom. Dziękuję również za wpłaty na konto parafialne. W intencji Dobroczyńców w każdy I piątek miesiąca odprawiamy Mszę św. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

12. Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych ostatnich dni wakacji, a Parafianom i Gościom  błogosławionej niedzieli i Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.


Kamienica  16.08.2020 r.

 

 

 

XX Niedziela Zwykła

1. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 19.oo.

2. Dziś podczas Mszy św. o g. 11.oo siostra Dobrosława Koraczyńska pochodząca z naszej Parafii świętuje 25 lecie ślubów zakonnych. Czcigodnej Siostrze Jubilatce życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i wzrastania w charyzmatach zakonnych.

3. Dzisiejsza niedziela jest Dniem solidarności i modlitwy za żywe i zmarłe ofiary tragedii z Bejrutu. Po każdej Mszy Św. przed kościołem będzie można złożyć ofiarę do puszki na rzecz poszkodowanych. Za każdą ofiarę na ten cel składamy serdeczne Bóg zapłać.

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* poniedziałek – Św. Jacka, prezbitera,
* czwartek – Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,
* piątek – Św. Piusa X, papieża. W tym dniu czcimy Boże Miłosierdzie z racji III piątku miesiąca,
* sobota – Najświętszej Maryi Panny, Królowej,

5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

6. W piątek 21 VIII zapraszamy na kolejne czuwanie do Bożego Miłosierdzia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i świata oraz wybawienia dusz zmarłych. Plan czuwania: o g. 18.oo Msza św. z kazaniem w intencji życia, Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu z procesją wokół kościoła i Msza św. w intencjach ofiarowanych do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie będzie adoracji po Mszy św. wieczornej w ciszy.

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

8. Jesteśmy w trudnej sytuacji w związku z szerzącą się epidemią. Od 1 września przez 30 dni chcemy błagać Boga o ustanie pandemii. Podejmując 1 dzień postu i odmawiając w tym dniu jedną część różańca oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia, chcemy uwielbić Boga i prosić o ustanie szerzenia się wirusa. Na koniec miesiąca zostanie odprawiona Msza św. w tej intencji. Sami możemy wybrać dowolny dzień postu i modlitwy. Prosimy zgłosić się do zakrystii, aby podać konkretną datę.

9. W tym tygodniu z racji urlopu administrator cmentarza nie będzie przyjmował zaległych opłat za miejsca grobowe.

10. Przypominamy, iż wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

11. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tacę  i do kopert, które są  przeznaczone na potrzeby naszej Parafii - zakup oleju opałowego na ogrzewanie kościoła w okresie zimowym. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

12. Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych wakacji, a Parafianom i Gościom  błogosławionej niedzieli i Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.

Kamienica  09.08.2020 r.

 

 

XIX Niedziela Zwykła

 

1. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 19.oo.

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:   
* poniedziałek – święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,
* wtorek – Św. Klary, dziewicy,
* piątek – uroczystość Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, patrona naszej diecezji. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
* sobota – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto nakazane. Porządek Mszy św. w tym dniu jak w niedzielę: o g. 6.30, 8.oo, 9.30, 11.oo i po południu o g. 16.oo i 19.oo. Po każdej Mszy św. będziemy święcić wianki i zioła,

3. W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.oo zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez osoby należące do Apostolstwa Dobrej Śmierci.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. Zapraszamy w najbliższy piątek 14 VIII na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

6. Przyszła niedziela 16 sierpnia będzie Dniem solidarności i modlitwy za żywe i zmarłe ofiary tragedii z Bejrutu. Po każdej Mszy Św. przed kościołem będzie można złożyć ofiarę do puszki na rzecz poszkodowanych.

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

8. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo. 

9. Przypominamy, iż wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

10. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tacę oraz wpłaty na konto parafialne. W przyszłą niedzielę ofiary do kopert i na tacę będą przeznaczone na potrzeby naszej Parafii - zakup oleju opałowego na ogrzewanie kościoła. Wszelką ofiarność niech Wam Bóg wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

11. Z naszej wspólnoty Parafialnej odszedł do wieczności: śp. Witold  Brzuszkiewicz lat 72, zam. ul. Jeżynowa, pogrzeb odbył się wczoraj 8 VIII. Pomódlmy się w Jego intencji: Wieczne odpoczywanie ……

12. Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych wakacji, a Parafianom i Gościom  błogosławionej niedzieli i Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.

 

 Kamienica  02.08.2020 r.

 

 

 

 

XVIII Niedziela Zwykła

1. Na zakończenie Mszy św. po wspólnej adoracji przyjmiemy dziś błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

2. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 19.oo.

3. Dziś przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który możemy uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:   
* wtorek – Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera,
* czwartek – święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. o g. 8.oo i 18.oo,
* sobota – Św. Dominika, prezbitera 

5. W tym tygodniu przypada:
I czwartek miesiąca  o g. 17.oo Godzina św. i możliwość spowiedzi św.,
I piątek miesiąca o g. 8.oo Msza w intencji osób, które złożyły ofiary na potrzeby naszej Parafii; od g. 17.30 możliwość spowiedzi; g.18.oo Msza św. za zmarłych, których żegnaliśmy w naszym kościele oraz osoby w żałobie; od g. 18.30 do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, 

6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

7. Sierpień to miesiąc trzeźwości i abstynencji. Bardzo prosimy, aby osoby, które powstrzymują się od alkoholu w tym czasie wpisywały się do księgi trzeźwości, która jest przy wyjściu z kościoła.

8. W minioną niedzielę podczas poświęcenia pojazdów mechanicznych zebraliśmy 3 545 zł, z czego 435 zł zwróciliśmy za dewocjonalia samochodowe, a 3 110 zł przekazaliśmy organizacji MIVA na zakup pojazdów misyjnych. Bóg zapłać tym, którzy wsparli tę akcję.

9. Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci I Komunijnych za przekazany dar serca – 700 zł – na potrzeby naszej parafii.

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

11. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

12. Bóg zapłać za  złożone dziś ofiary na tacę na potrzeby diecezji. Dziękuję również za wpłaty na konto parafialne. W intencji wszystkich naszych Dobroczyńców w każdy I piątek miesiąca odprawiamy Mszę św. Wszelką ofiarność niech Pan Bóg Wam wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:

Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

13.  Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych wakacji, a Parafianom i Gościom  błogosławionej niedzieli i Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.


Kamienica  26.07.2020 r.

 

 

 

 

XVII Niedziela Zwykła

1. Dzisiejszym Solenizantkom – Aniom i Solenizantom – Joachimom z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia i opieki Świętych Patronów. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona dziś o g. 19.oo.

2. Wczoraj przeżywaliśmy wspomnienie Św. Krzysztofa patrona kierowców. Z tej racji modlimy się dziś za kierujących i podróżujących, a po każdej Mszy św. błogosławimy i  święcimy pojazdy. Przy poświęceniu można nabyć breloczki samochodowe i złożyć ofiarę na organizację MIVA, która zbiera datki na zakup aut dla misjonarzy pracujących w Afryce i na misjach.

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* środa – Św. Marty,
* piątek – Św. Ignacego Loyoli, prezbitera,
* sobota – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa. Rozpoczynamy w tym dniu sierpień - miesiąc trzeźwości i abstynencji. Prosimy o wpisywanie swoich postanowień do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. Zapraszamy w najbliższy piątek 31 VII na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

6. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O g. 8.oo Msza i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi; o g. 17.30 wypominki i Msza św. za zmarłych wypominanych; od g. 8.oo odwiedziny chorych Parafian. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii najpóźniej do piątku. W sobotę nauki przed chrztem na plebani o g. 17.oo.

7. W sobotę podczas Mszy św. o g. 13.oo grupa dzieci przystąpi do I Komunii Św.

8. Sakrament chrztu będzie udzielony dzieciom w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11.oo.

9. W niedzielę 2 VIII przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który możemy uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

11. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

12. Bóg zapłać za zeszłoniedzielne ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej Parafii. Dziękuję za dodatkowe ofiary do kopert dwóm Rodzinom z ul. Sterniczej, a także Rodzinom z ul. Orzeszkowej, Owsianej, Goleszowskiej, Rucianej i Krzemiennej za ofiary od 100 zł do 1000 zł. Dziękuję również za wpłaty na konto parafialne. W intencji Dobroczyńców w każdy I piątek miesiąca odprawiamy Mszę św. Wszelką ofiarność niech Pan Bóg Wam wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

13.  Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych wakacji, a Parafianom i Gościom  błogosławionej niedzieli i Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.


Kamienica  19.07.2020 r.

 

 

XVI Niedziela Zwykła

 

1. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona o g. 19.oo. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedzielę zamiast Mszy św. o g. 12.30 jest Msza św. recytowana o g. 19.oo. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii.

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* środa – święto Św. Marii Magdaleny
* czwartek  - święto Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
* piątek – Św. Kingi, dziewicy
* sobota – święto Św. Jakuba, apostoła i Św. Krzysztofa

3. W sobotę 25 VII  będziemy przeżywać wspomnienie Św. Krzysztofa – patrona kierowców. Z tej racji w przyszłą niedzielę będziemy szczególnie modlić się za kierujących pojazdami, a po każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa i pokropienia wodą święconą samochodów. Przy poświęceniu można będzie złożyć ofiarę na organizację MIVA, która zbiera datki na zakup aut i motocykli dla misjonarzy pracujących na misjach.

4. Jeszcze raz  serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc w przygotowaniu  naszego odpustu parafialnego oraz za udział w tej uroczystości.

5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

6. Zapraszamy w najbliższy piątek 24 VII na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

7. W okresie wakacyjnym i urlopów zachęcamy Parafian do udziału we Mszach św. także  w dni powszednie rano o g. 8.oo i wieczorem o g. 18.oo.

8. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

10. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na tacę i do kopert na cele parafialne. Dziękuję również za dodatkowe wpłaty na konto parafialne. Wszelką ofiarność niech Pan Bóg Wam wynagradza. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

11. Z naszej wspólnoty Parafialnej w ostatnim czasie odszedł do wieczności: śp. Zygmunt Kaczor lat 74, zam. ul. Gościnna, pogrzeb odbył się 30 VI; śp. Tadeusz Pierlak lat 80, zam. ul. Kowalska, pogrzeb odbył się w środę 15 VII; śp. Roman Zoń lat 58, zam. ul. Kolista, pogrzeb odbył się w piątek 16 VII. Pomódlmy się w Ich intencji: Wieczne odpoczywanie ……

12.  Wszystkim wypoczywającym życzymy udanych wakacji, a Parafianom i Gościom  błogosławionej niedzieli i Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.

 Kamienica  12.07.2020 r.

 

XV Niedziela Zwykła

 

1. Z okazji odpustu parafialnego ku czci św. Małgorzaty patronki naszego kościoła życzę wszystkim Kapłanom, Parafianom i Gościom opieki i błogosławieństwa Bożego. Istotą odpustu jest darowanie kary doczesnej za nasze grzechy. Odpust zupełny możemy uzyskać przystępując do spowiedzi i Komunii Św., odmawiając Wierzę, Ojcze nasz oraz dowolną modlitwę w intencji Ojca Św.

2. Uroczystą sumę odpustową o g. 11.oo odprawi i kazania na Mszach św. wygłosi Ks. Piotr Leśniak, proboszcz z Parafii św. Pawła w Bielsku – Białej, który przeżywa w tym roku  25–lecie kapłaństwa. Na Mszy św. o g. 11.oo będzie się z nami również modlił ks. Kazimierz Walusiak, proboszcz z Zamarsk. Składamy Czcigodnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, wielu łask Bożych w życiu kapłańskim i osobistym.

3. Nieszpory niedzielne dziś o g. 15.30. Po nich o g. 16.oo Msza św.; ostatnia dzisiaj Msza św. będzie odprawiona wieczorem o g. 19.oo. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedzielę zamiast Mszy św. o g. 12.30 jest Msza św. recytowana o g. 19.oo.

4. Składamy serdeczne podziękowania za wszelką pomoc w przygotowaniu odpustu. Szczególnie osobom, które dekorowały kościół oraz pomagały przy porządkach wewnątrz i na zewnątrz kościoła, Panu kościelnemu Mikołajowi i naszym strażakom z Kamienicy. Dziękuję za  udział w odpuście i procesji:  dziewczynkom, które sypały kwiaty, OSP i honorowej straż przy Najświętszym Sakramencie, służbie liturgicznej, chórowi i Mateuszowi organiście oraz wszystkim Parafianom i Gościom.

5. Dziś podczas Sumy odpustowej poświęcimy Tryptyk ku czci Bożego Miłosierdzia. Serdecznie dziękuję Panu Wacławowi Sobieraj, który jest autorem tego dzieła. Gorąco dziękuję Dobroczyńcom, dzięki którym możemy sfinansować cały Tryptyk. Podczas Mszy św. o g. 11.oo poświęcimy również nowy kielich – wotum za św. Jana Pawła II i nowy obrus ołtarzowy. 

6. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* poniedziałek – Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,
* środa – Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła,
* czwartek Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,

7. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez osoby należące do Apostolstwa Dobrej Śmierci.

8. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

9. W piątek 17 VII zapraszamy na kolejne czuwanie do Bożego Miłosierdzia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i świata oraz wybawienia dusz zmarłych. Plan czuwania: o g. 18.oo Msza św. z kazaniem w intencji życia, Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu z procesją wokół kościoła i Msza św. w intencjach ofiarowanych do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie będzie adoracji po Mszy św. wieczornej w ciszy.

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

11. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na tacę. W przyszłą niedzielę kolekta do kopert i na tacę będzie przeznaczona na cele parafialne. Dziękuję również za dodatkowe wpłaty na konto parafialne. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

12. W okresie wakacyjnym i urlopów zachęcamy Parafian do udziału we Mszach św. także i w dni powszednie rano o g. 8.oo i wieczorem o g. 18.oo.

13.  Wszystkim Parafianom i Gościom z racji uroczystości odpustowej życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Św. Małgorzaty.


Kamienica  05.07.2020 r.

 

 

XIV Niedziela Zwykła

1. Na zakończenie Mszy św. po wspólnej adoracji przyjmiemy dziś błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  O g. 16.oo Msza św. i czuwanie modlitewne Rycerstwa św. Michała Archanioła.

2. Zapraszamy do udziału w nieszporach niedzielnych dziś o g. 15.30. Ostatnia Msza św. będzie odprawiona dzisiaj o g. 19.oo. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedzielę zamiast Mszy św. o g. 12.30 będzie Msza św. recytowana o g. 19.oo.

3. Za tydzień 12 lipca będziemy przeżywać Uroczystość ku czci Patronki naszego kościoła – św. Małgorzaty – odpust parafialny. Sumę odpustową o g. 11.oo odprawi i kazania wygłosi Ks. Piotr Leśniak, proboszcz z Parafii św. Pawła w Bielsku - Białej,  który przeżywa w tym roku  25 – lecie kapłaństwa.  Będzie się z nami również modlił ks. Kazimierz Walusiak - proboszcz z Zamarsk. Podczas sumy poświęcimy tryptyk z obrazami: Pana Jezusa Miłosiernego,  Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II. Zapraszamy na sumę odpustową dziewczynki do sypania kwiatów, OSP i honorową straż przy Najświętszym Sakramencie i prosimy o liczny udział Parafian.

4. Istota odpustu polega na darowaniu kary doczesnej za nasze grzechy. Odpust zupełny możemy uzyskać przystępując do spowiedzi i Komunii Św., odmawiając Wierzę oraz modlitwę w intencji Ojca Św. Okazja do spowiedzi będzie przed każdą Mszą św. w tygodniu, a w sobotę dodatkowo od g. 17.oo. 

5. W sobotę poprzedzającą odpust urządzamy doroczny Dzień Chorych. Bardzo serdecznie prosimy by chorych i starszych Parafian przywieźć lub przyprowadzić w tym dniu do kościoła na g. 9.oo. Będzie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji chorych ze specjalnym błogosławieństwem.

4. W związku z odpustem prosimy o pomoc w dekorowaniu i sprzątaniu wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Prosimy o przyniesienie kwiatów do kościoła i uporządkowanie grobów. Bardzo liczymy na pomoc i udział w odpuście Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

6. Zapraszamy w najbliższy piątek 10 VII na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

7. W liturgii Kościoła w sobotę przypada święto Św. Benedykta opata, patrona Europy.

8. Dodatkowe terminy dla dzieci przystępujących do I Komunii św. w naszej Parafii: sobota 1 sierpnia o g. 13.oo, niedziela 30 sierpnia o g. 12.30, sobota 5 września o g. 13.oo i termin ustalony jeszcze w kwietniu - niedziela 4 października o g. 11.oo.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 

10. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na Seminarium Duchowne. Bardzo dziękuję za dodatkowe wpłaty na konto parafialne. Numer naszego konta Parafialnego:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276. 

11. W okresie wakacyjnym i urlopów zachęcamy Parafian do udziału we Mszach św. także i w dni powszednie rano o g. 8.oo i wieczorem o g. 18.oo.

12. W kościele nie obowiązuje limit osób. Wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła. 

13.  Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Św. Małgorzaty.

Kamienica  28.06.2020 r.

 

 

 

XIII Niedziela Zwykła
 

1. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa dziś o g. 15.30, następnie o g. 16.oo ostatnia Msza św. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedzielę zamiast Mszy św. o g. 12.30 będzie Msza św. recytowana o g. 19.oo.

2. Nabożeństwo czerwcowe w dni powszednie odprawiamy po Mszy św. wieczornej o g. 18.oo 

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* poniedziałek – uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła,
* piątek – święto Św. Tomasza, apostoła, 

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. W tym tygodniu przypada:
I czwartek miesiąca  o g. 17.oo Godzina św. i możliwość spowiedzi św.,
I piątek miesiąca o g. 8.oo Msza w intencji osób, które złożyły ofiary na cele naszej Parafii; od g. 17.30 spowiedź; g.18.oo Msza św. za zmarłych, których żegnaliśmy w naszym kościele oraz osoby w żałobie; od g. 18.30 do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy,
I sobota miesiąca o g. 8.oo Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi; o g. 17.30 wypominki i Msza św. za zmarłych wypominanych; od g. 8.oo odwiedziny chorych Parafian. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii najpóźniej do piątku. W sobotę nauki przed chrztem na plebani o g. 17.oo, 

6. Sakrament chrztu udzielimy dzieciom w niedzielę 5 VII podczas Mszy św. o g. 11.oo.

7. W piątek 3 VII imieniny będzie obchodził ks. Tomasz. W niedzielę 5 VII o g. 9.30 będzie odprawiona Msza św. w Jego intencji. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Solenizancie.

8. Odpust parafialny ku czci św. Małgorzaty w tym roku będziemy przeżywać w niedzielę 12 VII. Suma odpustowa o g. 11.oo, podczas której będziemy chcieli poświęcić tryptyk z obrazami: Pana Jezusa Miłosiernego,  Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II.

 

9. Dodatkowe terminy dla dzieci przystępujących do I Komunii św. w naszej Parafii: sobota 1 sierpnia o g. 13.oo, niedziela 30 sierpnia o g. 12.30, sobota 5 września o g. 13.oo i termin ustalony jeszcze w kwietniu - niedziela 4 października o g. 11.oo.

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

11. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na potrzeby naszej Parafii do koszyka wystawionego przy drzwiach. Bardzo dziękuję za dodatkowe wpłaty na konto parafialne. BÓG ZAPŁAĆ! Nasze konto Parafialne:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

12. Od przyszłej niedzieli tacę będziemy zbierać tradycyjnie do koszyka podczas Mszy św.

13. Bardzo serdecznie dziękuję za zeszłoniedzielne ofiary złożone przed kościołem do puszek w kwocie 4 148, 50 zł na cele charytatywne naszej Parafii.

14. W kościele nie obowiązuje limit osób. Wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

 15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Św. Małgorzaty.
Kamienica  21.06.2020 r.

 

 

XII Niedziela Zwykła


1. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa dziś o g. 15.30. W dni powszednie nabożeństwo czerwcowe odprawiamy po Mszy św. wieczornej o g. 18.oo.


2. Dziś podczas Mszy św. o g. 9.30 wraz z dziećmi, młodzieżą i rodzicami chcemy podziękować Bogu za przeżyty rok szkolny i katechetyczny. Prosimy rodziców, aby dzieci skorzystały ze spowiedzi od poniedziałku do piątku 15 minut przed Mszą św. o g. 8.oo lub o g. 18.oo.


3. W środę 24 czerwca przypada liturgiczna uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

5. Zapraszamy w najbliższy piątek 26 VI na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

6. W piątek 26 VI nasza Parafia jest zaproszona do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie na czuwanie. Początek o g. 18.oo. W programie czuwania: droga krzyżowa, różaniec, litania do Serca Pana Jezusa i na zakończenie około g. 20.oo Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Gregera.

7. W sobotę 27 VI swoje imieniny będzie obchodził ks. proboszcz senior Władysław Droździk. W niedzielę 28 VI o g. 12.30 w naszym kościele będzie odprawiona Msza św. w intencji Solenizanta.

8. Przypominamy, że do niedzieli 28 VI w naszym kościele są odprawiane Msze św. niedzielne w porządku o g. 6.30, 8.oo, 9.30, 11.oo, 12.30 i 16.oo. Natomiast w lipcu i sierpniu w niedzielę zamiast Mszy św. o g. 12.30 będzie Msza św. recytowana o g. 19.oo.

9. W kościele nie obowiązuje limit osób. Wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

10. W przyszłą niedzielę będą podane dodatkowe terminy I Komunii św. w naszej Parafii.

11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli, Gościa Niedzielnego i dla dzieci Mały Gość Niedzielny.

12. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na potrzeby naszej Parafii do koszyka wystawionego przy drzwiach. Bardzo dziękuję za dodatkowe wpłaty na konto parafialne. BÓG ZAPŁAĆ! Nasze konto Parafialne:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

13. Dzisiaj przed kościołem po każdej Mszy św. będzie miała miejsce zbiórka na potrzeby charytatywne naszej parafii. Ze środków tych finansowane są bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących oraz udzielana jest pomoc doraźna w nagłych przypadkach.  Już teraz dziękujemy za każdą złożoną ofiarę.

14. Z naszej wspólnoty Parafialnej w ostatnim czasie odszedł do wieczności: śp. Eugeniusz Damek lat 91, zam. ul. Suska, pogrzeb odbył się w czwartek 18 VI. Pomódlmy się w Jego intencji: Wieczne odpoczywanie ……

 15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Św. Małgorzaty.

 

Kamienica  14.06.2020 r.

 

 

 

XI Niedziela Zwykła

1. Codziennie w ramach oktawy Bożego Ciała do czwartku włącznie odprawiamy nabożeństwa eucharystyczne z procesją wokół kościoła: dziś o g. 15.30, a w tygodniu po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy dzieci i dorosłych. W czwartek na zakończenie oktawy będzie można poświęcić wianki.

2. Nabożeństwo czerwcowe odprawiamy w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.


3. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w procesji Bożego Ciała i piękne świadectwo naszej wiary. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 4 ołtarzy – szczególnie wspólnotom z naszej Parafii - OSP Kamienica, służbie liturgicznej, chórowi, dzieciom sypiącym kwiaty. BÓG ZAPŁAĆ.

 

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* środa – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika,

* piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Z racji III piątku miesiąca oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu,

* sobota – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,

5. Od dziś wracamy do porządku Mszy św. niedzielnych sprzed epidemii tj. w sobotę o g. 18.oo /wigilijna z niedzieli/ i w niedzielę o g. 6.30, 8.oo, 9.30, 11.oo, 12.30 i 16.oo.

6. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła /na stronie parafialnej/ o g. 11.oo.

7. W kościele nie obowiązuje limit osób. Wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

8. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

9. W piątek 19 VI zapraszamy na czuwanie do Bożego Miłosierdzia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i świata oraz wybawienia dusz zmarłych. Plan czuwania: o g. 18.oo Msza św. z kazaniem w intencji życia, Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu z procesją wokół kościoła i Msza św. w intencjach ofiarowanych do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie będzie adoracji po Mszy św. wieczornej w ciszy.

10. W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na Mszę św. o g. 9.30. Podziękujemy podczas Eucharystii za przeżyty rok szkolny i katechetyczny.

11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli, Gościa Niedzielnego i Mały Gość Niedzielny.

12. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na potrzeby naszej Parafii do koszyka wystawionego przy drzwiach. Bardzo dziękuję za dodatkowe wpłaty na konto parafialne. BÓG ZAPŁAĆ! Nasze konto Parafialne:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

13. W przyszłą niedzielę przed kościołem po każdej Mszy św.  będzie miała miejsce zbiórka na potrzeby charytatywne naszej parafii. Ze środków tych finansowane będą bony żywnościowe dla potrzebujących oraz udzielana jest pomoc doraźna w nagłych przypadkach. Dziękujemy za każdą złożoną ofiarę.

14. Z naszej wspólnoty Parafialnej w ostatnim czasie odeszły do wieczności: śp. Alicja Wróbel-Kasprzyk lat 57, zam. ul. Grondysa, pogrzeb odbył się w środę 27 V, śp. Kazimiera Bulowska lat 75, zam. ul. Skarpowa, pogrzeb odbył się w sobotę 6 VI, śp. Anna Torba lat 79, zam. ul. Łuczników, pogrzeb odbył się w środę 10 VI, śp. Halina Hura lat 73, zam. ul. Karbowa, pogrzeb odbył się w piątek 12 VI.  W ich intencji pomódlmy się: Wieczne odpoczywanie ……

 15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Św. Małgorzaty.
Kamienica  11.06.2020 r.

 

 

 

Uroczystość Najświętszego

Ciała i Krwi Chrystusa

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Porządek Mszy św. o g. 6.30, 8.oo, 9.30, 11.00, 12.30 i 16.oo. Procesję rozpoczniemy po Mszy św. o g. 11.00 i będzie – ze względów na ograniczenia - tylko na terenie kościoła.

2. Serdecznie dziękuję przedstawicielom wspólnot naszej parafii za przygotowanie 4 ołtarzy: Różom Różańcowym, Akcji Katolickiej i mężczyznom od św. Józefa, oazie rodzin, lektorom i młodzieży z KSM-u. Bóg zapłać wszystkim za udział w procesji, szczególnie OSP i honorowej straż przy Najświętszym Sakramencie oraz wszystkim Parafianom.

3. Dziś przeżywamy w naszej Parafii całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. W ten sposób włączamy się w wieczystą adorację Pana Jezusa, która obejmuje wszystkie kościoły diecezji. Z racji, że dziś przypada Uroczystość Bożego Ciała po każdej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Od g. 13.30 do g. 16.00 zapraszamy na adorację w ciszy polecając intencje Kościoła i naszej Parafii.

4. Nabożeństwo czerwcowe dziś o g. 15.30.

5. Przez całą oktawę Bożego Ciała codziennie odprawiamy nabożeństwa Eucharystyczne z procesją dookoła  kościoła – w niedzielę o g. 15.30, a w tygodniu po Mszy św. wieczornej o g. 18.oo. Zapraszamy małe dzieci do sypania kwiatów. Prosimy wszystkich Parafian o liczny udział w tych nabożeństwach.

6. Od niedzieli 14 VI wracamy do porządku Mszy św. niedzielnych sprzed epidemii tj. w sobotę o g. 18.oo /wigilijna z niedzieli/ i w niedzielę o g. 6.30, 8.oo, 9.30, 11.oo, 12.30 i 16.oo.

7. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła /na stronie parafialnej/ o g. 9.30 i 11.oo. W  niedzielę 14 czerwca będzie ostatnia transmisja Mszy św. niedzielnej o g. 11.oo.

8. W kościele nie obowiązuje limit osób. Wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

9. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiamy w dni powszednie po Mszy wieczornej o g. 18.oo, a w niedzielę o g. 15.30.

10. Zapraszamy w piątek 12 VI na adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

12. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na potrzeby naszej Parafii do koszyka wystawionego przy drzwiach. Bardzo dziękuję za dodatkowe wpłaty na konto parafialne. BÓG ZAPŁAĆ! Nasze konto Parafialne:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

13. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Św. Małgorzaty.


Kamienica  07.06.2020 r.

 

Uroczystość Trójcy Przenajświetszej 

1. Dziś przypada Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy czas przyjęcia Komunii św. wielkanocnej. Na zakończenie Mszy św. po wspólnej adoracji przyjmiemy dziś błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwo czerwcowe dziś o g. 15.30.

2. Od niedzieli 14 VI wracamy do porządku Mszy św. niedzielnych sprzed epidemii tj. w sobotę o g. 18.oo /wigilijna z niedzieli/ i w niedzielę o g. 6.30, 8.oo, 9.30, 11.oo, 12.30 i 16.oo.

3. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła /na stronie parafialnej/ o g. 9.30 i 11.oo. W przyszłą niedzielę 14 czerwca będzie ostatnia transmisja Mszy św. niedzielnej o g. 11.oo.

4. W kościele nie obowiązuje limit osób. Wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła.

5. Od dzisiejszej niedzieli przestaje obowiązywać dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Mogą z niej skorzystać jedynie osoby starsze, chore i odczuwające lęk przed zarażeniem.

6. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* poniedziałek – Św. Jadwigi Królowej,

* czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

* sobota – Św. Antoniego z Padwy, prezbitera,

7. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiamy w dni powszednie po Mszy wieczornej o g. 18.oo, a w niedzielę o g. 15.30.

8. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez osoby należące do Apostolstwa Dobrej Śmierci.

9. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

10. W czwartek 11 VI będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Porządek Mszy św. w tym dniu: g. 6.30, 8.oo, 9.30, 11.oo, 12.30 i 16.oo. Procesję rozpoczniemy po Mszy św. o g. 11.00. Ze względów na ograniczenia procesja będzie tylko na terenie kościoła. Bardzo prosimy, aby I ołtarz przygotowały Róże Różańcowe, II ołtarz Akcja Katolicka i mężczyźni św. Józefa, III ołtarz Kręgi Domowego Kościoła, IV ołtarz lektorzy i młodzież z KSM-u. Prosimy również o udekorowanie okien naszych domów.

11. We czwartek 11 VI  będziemy przeżywać całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. W ten sposób włączamy się w wieczystą adorację Pana Jezusa, która obejmuje wszystkie kościoły diecezji. Z racji, że w tym dniu przypada Uroczystość Bożego Ciała po każdej mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Od g. 13.30 do g. 16.00 zapraszamy na adorację w ciszy polecając intencje Kościoła i naszej Parafii.

12. Zapraszamy w najbliższy piątek 12 VI na adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

13. Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania. Administrator cmentarza przyjmuje zainteresowane osoby w kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

14. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

15. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na potrzeby diecezji do koszyka wystawionego przy drzwiach. Szczególnie gorąco dziękuję tym osobom, które w tym ciężkim czasie dla nas wszystkich, zatroskani o nasz kościół, wspierają naszą Parafię, wpłatami na konto parafialne, bądź przynosząc ofiarę do zakrystii. BÓG ZAPŁAĆ! Nasze konto Parafialne:  Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

16. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Św. Małgorzaty.

Kamienica  31.05.2020 r.

 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

1. Zapraszamy na dodatkowe Msze św. niedzielne: w sobotę wigilijna o g. 19.oo i w niedzielę o g. 17.oo i 18.oo, na których jest mniej osób w świątyni.

2. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła /na stronie parafialnej/ o g. 9.30 i 11.oo. Od przyszłego tygodnia nie będziemy prowadzić transmisji Mszy św. w dni powszednie.

3. Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w kościele. Wszyscy przebywający w świątyni z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Możemy też gromadzić się wokół kościoła – do 150 osób – zachowując dystans 2 m /nie dotyczy to rodzin/.

4. Od niedzieli 7 czerwca przestaje obowiązywać dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Mogą z niej dalej skorzystać jedynie osoby starsze, chore i odczuwające lęk przed zarażeniem.

5. Dziś ostatnie nabożeństwo majowe o g. 15.30 z nabożeństwem do Ducha Św.

6. Od jutra zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiamy w dni powszednie po Mszy św. o g. 18.oo, a w niedzielę o g. 15.30.

7. W tym tygodniu przypada:
* I czwartek miesiąca od g. 17.oo Godzina Święta i możliwość spowiedzi,
* I piątek miesiąca - o g. 8.oo Msza w intencji osób, które złożyły ofiary na cele naszej Parafii; od g. 16.oo spowiedź dla dzieci i kandydatów do bierzmowania i Msza św. o g. 17.oo; o g.18.oo Msza za zmarłych, których żegnaliśmy w naszym kościele oraz osoby, które są w żałobie; o g. 19.15 Msza św., którą poprowadzi Domowy Kościół. Od g. 20.oo do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu,
* I sobota miesiąca o g. 8.oo Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi; o g. 17.30 wypominki i Msza św. za zmarłych wypominanych. W sobotę od g. 8.oo chcemy wznowić odwiedziny chorych z posługa sakramentalną. Prosimy chorych zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie.

8. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
* poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej. Osoby z tej wspólnoty oraz dzieci z racji Dnia Dziecka zapraszam w tym dniu na Mszę św. o g. 18.oo,
* środa – Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,
* czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,

9. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.

10. W czwartek 4 VI ks. Tomasz Wojtyła będzie przeżywał 15 rocznicę święceń kapłańskich. W niedzielę 7 VI o g. 18.oo będzie odprawiona Msza św. w Jego intencji. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Jubilacie

11. Wszystkim wiernym przypominamy, iż w niedzielę 7 czerwca kończy się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Kto w tym czasie nie miał możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania, zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi i przyjęcia Komunii św. Okazja do spowiedzi codziennie 15 minut przed każdą Mszą św. oraz dodatkowo w czwartek od 17.oo do 18.oo i piątek od g. 16.oo do 17.oo i od g. 18.30 do 21.oo.

12. Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania. Administrator cmentarza przyjmuje zainteresowane osoby w kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

13. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

14. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na utrzymanie Parafii do koszyka wystawionego przy drzwiach. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy do tych osób, które w tym ciężkim czasie dla nas wszystkich, zatroskani o nasz kościół, wspierają nasza Parafię, wpłatami na konto parafialne, albo przynosząc ofiarę do zakrystii. Niech Bóg Wam Błogosław! Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

15. Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Niech Matka Boża ma nas w opiece.
KOMUNIKAT W SPRAWIE UCZESTNICTWA WE MSZACH ŚWIĘTYCH W NIEDZIELĘ W PARAFII BIELSKO-BIAŁA KAMIENICA

 

 Od niedzieli 17 maja br. w naszym kościele aż do odwołania może uczestniczyć w nabożeństwie do 36 osób – nie licząc księży i osób posługujących.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zakrytymi ustami i nosem.

Zajmujemy oznaczone miejsca białą kartką, aby zachować bezpieczną odległość.

Zapraszamy na dodatkowe Msze św. niedzielne:

w sobotę wigilijna o g. 19.oo i w niedzielę o g. 17.oo i 18.oo.

ZAPRASZAMY
Kamienica  24.05.2020 r.

 

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   

 

1. Przez okres ograniczeń w naszym kościele mamy dodatkowe Msze św. niedzielne: w sobotę wigilijna o g. 19.oo i w niedzielę o g. 17.oo i 18.oo.

2. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła /na stronie parafialnej/ o g. 9.30 i 11.oo.  

3. W naszym kościele aż do odwołania może uczestniczyć w nabożeństwie do 36 osób – nie licząc księży i osób posługujących. Możemy też gromadzić się wokół kościoła w bezpiecznych odstępach. Zapraszamy również na Msze św. niedzielne dodatkowe, na których jest mniej wiernych. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele. W kościele zajmujemy oznaczone miejsca w ławkach.

4. Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane w naszym kościele w tygodniu o g. 17.30, a w niedzielę o g. 15.30. Dodatkowo w dni powszednie, będziemy odmawiać litanię loretańską również po Mszy św. o g. 8.oo. W czasie nabożeństwa majowego modlimy się nowenną przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.

5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* wtorek – św. Filipa Nereusza, prezbitera. W tym dniu modlimy się za wszystkie matki z okazji ich święta,

* piątek – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,

* sobota – Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona naszej diecezji. W tym dniu o g. 10.oo w kościele pw. św. Maksymiliana w Bielsku-Białej ks. Biskup Roman Pindel udzieli 10-ciu dia­konom naszej diecezji święceń prezbiteratu. Kandydatów do święceń polecamy Waszej modlitewnej pamięci,

6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę podczas nabożeństwa majowego.

7. Zapraszamy w najbliższy piątek, 29 maja, na adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

8. Wszystkim wiernym przypominamy, iż trwa okres spowiedzi wielkanocnej. Nie wszyscy mieli możliwość skorzystania z sakramentu pojednania, dlatego gorąco zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. Okazja do spowiedzi codziennie 15 minut przed każdą Mszą św. oraz dodatkowo w piątek od g. 18.30 do 21.oo.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

10. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

11. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na utrzymanie Parafii do koszyka wystawionego przy drzwiach. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy do tych osób, które w tym ciężkim czasie dla nas wszystkich, zatroskani o nasz kościół, wspierają nasza Parafię, wpłatami na konto parafialne, albo przynosząc ofiarę do zakrystii. Niech Bóg Wam Błogosławi! Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

12. Z naszej wspólnoty Parafialnej odeszła do wieczności: śp. Urszula Ferfecka lat 71, zam. ul. Łuczników, pogrzeb odbył się w piątek 22 V.  W jej intencji pomódlmy się: Wieczne odpoczywanie ……

13. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

14. Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Niech Matka Boża ma nas w opiece.Kamienica  17.05.2020 r.

 

 

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   

 

1. W naszej Parafii do odwołania mamy dodatkowe Msze św. niedzielne: w sobotę wigilijna o g. 19.oo i w niedzielę o g. 17.oo i 18.oo. Przypominamy, że Biskup Roman udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.  niedzielnej.

2. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła /na stronie parafialnej/ o g. 9.30 i 11.oo.  

3. W naszym kościele aż do odwołania może uczestniczyć w nabożeństwie do 36 osób – nie licząc księży i osób posługujących. Możemy też gromadzić się wokół kościoła w bezpiecznych odstępach. Zapraszamy również na Msze św. niedzielne dodatkowe, na których jest mniej wiernych. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele. W kościele zajmujemy oznaczone miejsca w ławkach.

4. Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane w naszym kościele w tygodniu o g. 17.30, a w niedzielę o g. 15.30. Dodatkowo w dni powszednie, będziemy odmawiać litanię loretańską również po Mszy św. o g. 8.oo.

5. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się do przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy i o dobre urodzaje. Procesje w Dni Krzyżowe (poniedziałek, wtorek, środa) w naszej Parafii będą o g. 17.30.

6. W poniedziałek, 18 maja, obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. O g. 8.oo odprawimy Mszę św. dziękczynną za dar Jego życia i Pontyfikatu. Zachęcamy do umieszczenia w oknach obrazu Papieża, albo możemy wywiesić flagi państwowe lub papieskie. Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek o g. 18.oo widowisko muzyczne SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW.

7. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę podczas nabożeństwa majowego.  

 

8. W czwartek wspominamy Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

9. Zapraszamy w najbliższy piątek, 22 maja, na adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

10. W piątek przypada 25. rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w naszej diecezji (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec). W tym dniu rozpoczniemy również nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.

11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

12. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

13. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę na utrzymanie Parafii do koszyka wystawionego przy drzwiach.  Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy do tych osób, które w tym ciężkim czasie dla nas wszystkich, zatroskani o Parafię, wspierają nasza Parafię, wpłatami na konto parafiale, albo przynosząc ofiarę do zakrystii. Niech Bóg Wam Błogosławi! Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

14. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

15. Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Niech Matka Boża ma nas w opiece.


Kamienica  10.05.2020 r.

 

Ogłoszenia parafialne

 

V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   

 

1. W naszej Parafii do odwołania mamy dodatkowe Msze św. niedzielne: w sobotę wigilijna o g. 19.oo i w niedzielę o g. 17.oo i 18.oo. Przypominamy, że Biskup Roman udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.  niedzielnej.

2. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła /na stronie parafialnej/ o g. 9.30 i 11.oo.  

3. W naszym kościele aż do odwołania może uczestniczyć w nabożeństwie do 24 osób. Można też gromadzić się wokół kościoła w bezpiecznych odstępach. Zapraszamy również na Msze św. niedzielne dodatkowe, na których jest mniej wiernych. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele. Zajmujemy oznaczone miejsca w ławkach, aby  zachować bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

4. Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane w naszym kościele w tygodniu o g. 17.30, a w niedzielę o g. 15.30. Dodatkowo w dni powszednie, będziemy odmawiać litanię loretańską również po Mszy św. o g. 8.oo.

5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – święto Św. Macieja, apostoła,

* sobota – święto Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski, 

6. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez osoby należące do Apostolstwa Dobrej Śmierci.

7. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.  

8. W najbliższy piątek 15 V przypada trzeci piątek miesiąca, kiedy modlimy się do Bożego Miłosierdzia. Nie będzie tradycyjnego czuwania w naszym kościele. Natomiast po Mszy św. o g. 18.oo zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Po zakończeniu nabożeństwa – około g. 19.oo – rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do g. 21.oo.

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

10. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

11. Papież Franciszek zachęca wszystkich, aby najbliższy czwartek 14 V uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. 

12. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie Parafii. Bardzo gorąco dziękuję Parafianom i sympatykom naszej Parafii za wpłaty na konto parafialne. Prosimy Was o dalsze wsparcie – na ile kto może. Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

13. Z naszej wspólnoty Parafialnej w ostatnim czasie odszedł do wieczności: śp. Bernard Jedynak lat 53, zam. ul. Goleszowska, pogrzeb odbył się w środę 6 V.  W jego intencji pomódlmy się: Wieczne odpoczywanie ……

14. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

15. Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Niech Matka Boża ma nas w opiece.

Kamienica  03.05.2020 r.

 

Ogłoszenia parafialne

 

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   

1. W dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Na zakończenie Mszy św. po wspólnej adoracji przyjmiemy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

2. W naszej Parafii do odwołania mamy dodatkowe Msze św. niedzielne: w sobotę wigilijna o g. 19.oo i w niedzielę o g. 17.oo i 18.oo. Przypominamy, że Biskup Roman udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.  niedzielnej.

3. Dziś transmisje /na stronie parafialnej/ Mszy św. z naszego kościoła o g. 9.30 i 11.oo.  

4. W naszym kościele aż do odwołania może uczestniczyć w nabożeństwie do 24 osób. Można też gromadzić się wokół kościoła w bezpiecznych odstępach. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa. Zajmujemy oznaczone miejsca w ławkach, aby  zachować bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. 

5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* poniedziałek – Św. Floriana, męczennika, patrona Strażaków,

* środę – święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba,

* piątek – uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane w naszym kościele w tygodniu o g. 17.30, a w niedzielę o g. 15.30. Dodatkowo na prośbę wielu Parafian, w dni powszednie, będziemy odmawiać litanię loretańską również po Mszy św. o g. 8.oo. Zachęcamy także do odmawiania litanii w domach, w gronie rodzinnym.

7. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.   

8. Informujemy, że I Komunia Św. nie odbędzie się w planowanym terminie. Nowy termin uroczystości to 4 października br. Warunkiem odbycia się uroczystości jest zniesienie ograniczeń. Natomiast sakrament bierzmowania będzie udzielony w terminie jesiennym. 

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

10. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82). 

11. Mamy już zamontowaną w naszym kościele ramę dębową i złoconą pod Tryptyk. Koszt jej wykonania to 12 000 zł. Dziękuję wszystkim Dobroczyńcom za złożone ofiary na ten cel. Obraz Św. Jana Pawła II jest już namalowany. Czekamy jeszcze na obraz Pana Jezusa Miłosiernego i Św. Faustyny. W stosownym czasie uroczyście poświęcimy cały Tryptyk.

12. Informujemy, że nasza Parafia może pomóc osom starszym, samotnym i chorym np. w zrobieniu zakupów czy załatwieniu pilnych potrzeb. Prosimy o kontakt z Parafią: 33 811 38 82.

13. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie Parafii. Bardzo gorąco dziękuję Parafianom i sympatykom naszej Parafii za wpłaty na konto parafialne. Prosimy Was o dalsze wsparcie – na ile kto może. Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

14. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

15. Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Niech Matka Boża ma nas w opiece.

 


Kamienica  26.04.2020 r.

 

Ogłoszenia parafialne

 

III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   

 

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Biblijną. Starajmy się jak najczęściej sięgać po Pismo Św., rozważając Słowo Boże w gronie rodzinnym.

 

2. Dziś transmisje /na stronie parafialnej/ Mszy św. z naszego kościoła o g. 8.oo, 9.30, 11.oo i 12.30.  Przypominamy, że Biskup Roman udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.  niedzielnej.

 

3. W naszym kościele aż do odwołania może uczestniczyć w nabożeństwie do 24 osób. Można też gromadzić się wokół kościoła w bezpiecznych odstępach. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa. Zajmujemy oznaczone miejsca w ławkach, aby  zachować bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, ślubów i pogrzebów.

 

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* środa – święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy,

* piątek – Św. Józefa, rzemieślnika. Będziemy modlić się w tym dniu o Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy i za tych, którzy tej pracy nie mogą znaleźć. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W piątek 1 maja rozpoczynamy  nabożeństwa majowe, które odprawiamy w naszym kościele codziennie o g. 17.30, a w niedzielę o g. 15.30. 

 

5. W sobotę 2 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przeniesioną ze względu na przypadającą 3 maja IV niedzielę wielkanocną. Jest to Święto Narodowe i Kościelne. Porządek Mszy św. tym dniu o g. 8.oo, 9.30, 11.oo, 18.oo i 19.oo. Odwiedzin chorych w sobotę nie będzie.

 

6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.  

 

7. W tym tygodniu przypada:

* I piątek miesiąca - o g. 8.oo Msza w intencji osób, które złożyły ofiary na cele naszej Parafii; g. 18.oo Msza św. za zmarłych, których żegnaliśmy w naszym kościele oraz osoby, które są w żałobie; g. 19.15 Msza św.; od g. 20.oo do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu,

* I sobota miesiąca - o g. 17.30 wypominki i Msza św. za zmarłych wypominanych,

 

8. Informujemy, że I Komunia Św. nie odbędzie się w planowanym terminie. Nowy termin uroczystości to 4 października br. Warunkiem odbycia się uroczystości jest zniesienie ograniczeń. Natomiast sakrament bierzmowania będzie udzielony w terminie jesiennym.

 

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

 

10. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

 

11. Informujemy, że nasza Parafia może pomóc osom starszym, samotnym i chorym np. w zrobieniu zakupów czy załatwieniu pilnych potrzeb. Prosimy o kontakt z Parafią: 33 811 38 82.

 

12. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie Parafii. Bardzo gorąco dziękuję Parafianom i sympatykom naszej Parafii za wpłaty na konto parafialne. Prosimy Was o dalsze wsparcie – na ile kto może. Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.

 

13. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

 

14. Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji.


Kamienica  19.04.2020 r.

 


Ogłoszenia parafialne

 

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO    

 

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która kończy czas oktawy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość ta jest również świętem patronalnym CARITAS. Od dziś rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.

 

2. Dziś transmisje /na stronie parafialnej/ Mszy św. z naszego kościoła o g. 8.oo, 9.30, 11.oo i 12.30. Dodatkowo o g. 15.oo będzie transmitowane nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego i Msza św. o g. 16.oo. Przypominamy, że Biskup Roman udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę

 

3. Od poniedziałku 20 kwietnia br. w kościele w czasie Mszy św. oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W naszym parafialnym kościele mogą być jednocześnie 23 osoby, nie licząc księży. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy oznaczone karteczkami miejsca w ławkach, aby  zachować bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, ślubów i pogrzebów.

 

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski,

* sobota – święto Św. Marka, ewangelisty,

 

5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.  

 

6. Zapraszamy w najbliższy piątek 24 kwietnia na adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo.

 

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i dla dzieci Mały Gość Niedzielny.

 

8. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

 

9. Informujemy, że nasza Parafia może pomóc osom starszym, samotnym i chorym np. w zrobieniu zakupów czy załatwieniu innych pilnych potrzeb. Prosimy o kontakt z Parafią: 33 811 38 82.

 

10. Zachęcamy do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej o g. 20.30. Niech ta modlitwa odbywa się przy zapalonej gromnicy przed wizerunkiem Matki Bożej.

 

11. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie Parafii. Bardzo gorąco dziękuję Parafianom i sympatykom naszej Parafii za wpłaty na konto parafialne. Prosimy Was o dalsze wsparcie – na ile kto może. Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.  Wszelką ofiarność niech Pan Bóg wynagradza.

 

12. W dni powszednie o g. 18.oo prowadzona jest transmisja on-line Mszy św. z naszego kościoła na naszej stronie parafialnej.

 

13. Z naszej wspólnoty Parafialnej w ostatnim czasie odeszli do wieczności: śp. Ryszard Kubica lat 71, zam. ul. Sternicza, pogrzeb odbył się 18 III; śp. Krystyna Kubanek lat 65, zam. ul. Wadowicka, pogrzeb odbył się 3 IV; śp. Tadeusz Wolański lat 76, zam. ul. Wadowicka, pogrzeb odbył się 8 IV; zmarła także nasza najstarsza Parafianka śp. Zofia Duś lat 102, zam. ul. Gościnna, pogrzeb odbędzie się jutro o g. 15.oo.  W Ich intencji pomódlmy się: Wieczne odpoczywanie ……

 

14. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

 

15.  Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji.Spowiedź i Komunia Święta

Wychodząc naprzeciw prośbom wielu Parafian proponujemy możliwość sakramentalnej spowiedzi św.:

Od poniedziałku 20.04 do soboty 25.04
Od g. 16:30 do 17:30 i od g. 19:00 do 20:00

Odbywać się ona będzie poza kościołem, na terenie przy plebani – w ogrodzie plebańskim. Kapłan (w masce) będzie spowiadał z samochodu oznaczonego napisem SPOWIEDŹ. Szyba będzie zabezpieczone folią. Penitent – osoba która chce się wyspowiadać - wcześniej dzwoni na plebanie w celu umówienia konkretnej godziny spowiedzi. Przyjeżdża samochodem. Ustawia tak auto, aby kapłan mógł usłyszeć osobę spowiadającą się. Jeśli w aucie jest osoba towarzysząca, na czas spowiedzi wychodzi z samochodu na taką odległość, aby nie słyszeć spowiedzi. Jeśli przyjedzie następna osoba do spowiedzi czeka w samochodzie, aż zrobi się miejsce przy samochodzie – konfesjonale.

Pamiętajmy – aby się wyspowiadać, wcześniej trzeba umówić godzinę spowiedzi telefonicznie. Dzwonimy na plebanię:  33 811 38 82 w godz. 9:00 - 10:00.

Można również zapisać się na przyjęcie Komunii św. w niedzielę 19 IV. Komunia św. będzie rozdawana w grupach do 5 osób od g. 14.oo do 15.oo i po Mszy św. od g. 17.oo.  

Na przyjęcie Komunii św. umawiamy się na konkretną godzinę dzwoniąc na plebanię.
Jak prawidłowo uczestniczyć we Mszy Świętej online
 

 

Opublikowany przez Parafia św. Małgorzaty Bielsko-Biała Sobota, 11 kwietnia 2020

 
Kamienica  12.04.2020 r.

 

Ogłoszenia parafialne

 


NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA
   


KOCHANI  PARAFIANIE !

 

Wielkanoc to czas umocnienia w wierze i duchowego pokrzepienia. W tym niełatwym dla nas wszystkich czasie potrzebujemy go wyjątkowo dużo.

Odnajdźmy więc w sobie radość ze Zmartwychwstania Jezusa i dzielmy się nią tak, jak potrafimy najlepiej.

Niech Wielkanocna Dobra Nowina pobudzi nas do żywej nadziei i wiary w lepsze jutro.

Wasi kapłani.

 

1. Dziś transmisja Mszy św. z naszego kościoła o g. 8.oo, 9.30, 11.oo i 12.30. Przypominamy, że Biskup Roman udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę.

 

2. Bardzo prosimy, aby do kościoła na Mszę św. przychodziły tylko osoby, które zamówiły intencję mszalną. Pamiętajmy o ilości przebywających w świątyni - do 5 osób.

 

3. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Msze św. z naszego kościoła będą transmitowane o g. 8.oo, 9.30, 11.oo i 12.30.

 

4. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę wielkanocną. Obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

5. Za tydzień w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o g. 15.oo będzie dodatkowo transmitowane nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego oraz Msza św. o g. 16.oo. Oddając cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie będziemy upraszać łaski dla naszych rodzin, naszej Parafii i Ojczyzny.

 

6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.

 

7. W najbliższy piątek 17 IV przypada trzeci piątek miesiąca, kiedy modlimy się do Bożego Miłosierdzia. Nie będzie tradycyjnego czuwania w naszym kościele. Natomiast po Mszy św. o g. 18.oo /transmitowanej/ zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

 

8. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

 

9.  Serdecznie dziękujemy Parafianom, którzy przynieśli na plebanie dary stołu: wędlinę, ciasta i inne specjały.

 

10. Zachęcamy do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej o g. 20.30. Niech ta modlitwa odbywa się przy zapalonej gromnicy przed wizerunkiem Matki Bożej.

 

11. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie Parafii. Bardzo gorąco dziękuję Parafianom i sympatykom naszej Parafii za wpłaty na konto parafialne. Prosimy Was o dalsze wsparcie – na ile kto może. Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.  Wszelką ofiarność niech Pan Bóg wynagradza.

 

12. W dni powszednie o g. 18.oo prowadzona jest transmisja on-line Mszy św. z naszego kościoła na naszej stronie parafialnej. Zapraszamy wszystkich do takiej formy modlitwy w czasie epidemii.

 

13. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

 

14.  Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Życzymy radosnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania naszego Pana.
 

Kamienica  05.04.2020 r.

 

 

NIEDZIELA  PALMOWA   

 

1. Dziś transmisja Mszy św. z naszego kościoła o g. 8.oo, 9.30, 11.oo i 12.30. Przypominamy, że Biskup Roman udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę.

2. Bardzo prosimy, aby do kościoła na Mszę św. przychodziły tylko osoby, które zamówiły intencję mszalną. Pamiętajmy o ilości przebywających w świątyni - do 5 osób.

3. Przeżywamy dziś Niedzielę Palmową. Niech Głowa Rodziny pobłogosławi wykonaną wcześniej palmę. Postawmy ją na honorowym miejscu – np. domowy ołtarzyk – na znak jedności z całym Kościołem oddającym cześć Jezusowi.

4. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Również w tych dniach musimy dostosować się do wprowadzonych przepisów. Pozostańmy w domu tworząc Domowy Kościół. Zachęcam, aby w gronie rodzinnym gromadzić się na modlitwie i przeżywaniu Triduum Paschalnego. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Romana liturgia Triduum Paschalnego w kościele odbywa się BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

5. W parafiach nie będzie spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy lekkie i śmiertelne. W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z kapłanem.

6. Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę o g. 18.oo na naszej stronie Parafialnej rozpoczniemy transmisję online z Triduum Paschalnego z naszego kościoła. W piątek dodatkowo transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej o g. 17.30.
 

7. W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy do zachowania postu w Wielką Sobotą do Mszy św. Wigilii Paschalnej.

8. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. bez udziału wiernych (tylko osoby, które zamówiły Mszę św.) - chyba, że zmienią się przepisy - będą o g. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 16.00.

9.  Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

10. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.

11. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzamy baranki i paschaliki  - nieodłączne symbole świąt Wielkanocnych. Można je nabyć również na plebani.

12. Zachęcamy do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej o g. 20.30. Niech ta modlitwa odbywa się przy zapalonej gromnicy przed wizerunkiem Matki Bożej.

13. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie Parafii. Bardzo gorąco dziękuję Parafianom i sympatykom naszej Parafii za wpłaty na konto parafialne. Prosimy Was o dalsze wsparcie – na ile kto może. Nasze konto Parafialne: Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.  Wszelką ofiarność niech Pan Bóg wynagradza.

14. W dni powszednie o g. 18.oo prowadzona jest transmisja on-line Mszy św. z naszego kościoła. Zapraszamy wszystkich do takiej formy modlitwy w czasie epidemii.

15. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

16.  Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Niech Bóg nas strzeże i napełnia nadzieją i żywą wiarą.

 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

 

* Wielki Czwartek o g. 18.oo Msza Wieczerzy Pańskiej. Nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracji.

 

* Wielki Piątek  o g. 17.30 Droga Krzyżowa. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy około g. 18.oo. W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy także do zachowania postu w Wielką Sobotą do Mszy św. Wigilii Paschalnej. Nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i całonocnej adoracji.

 

* Wielka Sobota - liturgię Wielkiej Soboty rozpoczniemy o g. 18.oo. Nie będzie procesji Rezurekcyjnej.

 

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w domach.

 

Wszystkie nabożeństwa Triduum Paschalnego będą transmitowane online na stronie parafialnej i w Facebooku. Kamienica  29.03.2020 r.

 

 

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO   POSTU  

1. Prosimy uważnie zapoznać się z nowymi wskazaniami duszpasterskimi Księdza Biskupa Ordynariusza Romana Pindla na czas epidemii, które weszły z dniem 26 marca 2020 r. Znajdują się one na stronie internetowej  w zakładce ogłoszenia.

2. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej - aż do odwołania.

3. W przyszłą niedzielępalmową - procesji wokół kościoła nie będzie, ale prosimy by w domu zrobić palmę i umieścić ją w honorowym miejscu na znak jedności z całym Kościołem oddającym cześć Jezusowi.

4. Msze św. w niedzielę i w tygodniu w naszym kościele są odprawiane według stałego porządku. We Mszy św. mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły Mszę św. Proszę pamiętać, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami w kościele może jednocześnie przebywać do 5 osób, oprócz posługujących do Mszy św.

5. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy w nabożeństwie tylko najbliższa rodzina. Odwołane też zostają Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa i wszystkie inne nabożeństwa.

6. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

7. W parafiach nie będzie spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy lekkie i śmiertelne. W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z kapłanem.

8.  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo w intencji o ustanie epidemii.

9. W tym tygodniu przypada:
* I czwartek miesiąca - o g. 18.oo Msza św. o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne,
* I piątek miesiąca - o g. 8.oo Msza w intencji osób, które złożyły ofiary na cele naszej Parafii; g. 18.oo Msza św. za zmarłych, których żegnaliśmy w naszym kościele oraz osoby, które są w żałobie; g. 19.15 Msza św.; od g. 20.oo do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu,
* I sobota miesiąca - odwiedzin chorych nie będzie; g. 17.30 wypominki i Msza za wypominanych

10. Rozprowadzamy baranki i paschaliki  - nieodłączne symbole świąt Wielkanocnych. Caritas jak co roku organizuje tę akcję, aby wspomóc najbardziej potrzebujących zarówno w parafiach, jak i finansować działa prowadzone przez tę organizację. Można je nabyć również na plebani.

11. Zachęcamy do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej o g. 20.30. Niech ta modlitwa odbywa się przy zapalonej gromnicy przed wizerunkiem Matki Bożej.

12. Bóg zapłać za składane ofiary na utrzymanie Parafii. Bardzo gorąco dziękuję Parafianom za wpłaty na konto parafialne. Dzięki Waszej pomocy i ofiarności możemy opłacić wszelkie rachunki, zakupić środki chemiczne do dezynfekcji kościoła, opłacić pracowników kościelnych. Prosimy Was o dalsze wsparcie naszej Parafii – na ile kto może. Nasze konto Parafialne: Bank Millenium              02 1160 2202 0000 0000 2958 2276.  Wszelką ofiarność niech Pan Bóg wynagradza.

13. Czynimy starania, aby z naszego kościoła była prowadzona transmisja on-line Mszy św. i innych nabożeństw. Kiedy to nastąpi przekażemy informację na stronie internetowej. Dziękuję wszystkim osobom, które w tym pomagają.  

14. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

15.  Wszystkich Parafian w tym trudnym czasie pandemii zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji. Niech Bóg nas strzeże i napełnia nadzieją i żywą wiarą.  

Wskazania duszpasterskie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czas epidemii

- 26 marca 2020 -

 

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

 

Uczestnictwo we Mszy Świętej

– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

 

– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.

 

– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

 

Nawiedzenie Kościoła

– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta

– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

 

Namaszczenie Chorych

– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

 

Wielki Tydzień

– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.

– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.

– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.

– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.

– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach. 

 

I Komunia Święta

– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

 

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki
Kamienica  22.03.2020 r.

 

 

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO   POSTU  

 

1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy św. do Wielkanocy.

2. Informujemy, że Msze św. w niedziele i w tygodniu w naszym kościele są odprawiane według stałego porządku. Na Mszę św. zapraszamy rodziny, które prosiły o odprawienie Mszy św. Proszę pamiętać, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami w kościele może jednocześnie przebywać do 50 osób.

3. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy w nabożeństwie tylko najbliższa rodzina. Odwołane też zostają Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Taka sytuacja obowiązuje do odwołania.

4. Kancelaria parafialna jest czynna po telefonicznym uzgodnieniu spotkania: (33 811 38 82).

5. Zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi codziennie rano przed Mszą św., a także od g. 17.30 do wieczornej Mszy św. oraz od 18.30 do 19.oo. Nie będzie wyznaczonego dnia spowiedzi wielkanocnej i aby uniknąć dużego zgromadzenia wiernych prosimy już teraz przystąpić do sakramentu spowiedzi.

6.  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

7. Zachęcamy do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej o g. 20.30. Niech ta modlitwa odbywa się przy zapalonej gromnicy przed wizerunkiem Matki Bożej.

8. Zapraszamy w najbliższy piątek 27 marca na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo. W czasie adoracji możliwość spowiedzi.

9. Od dziś rozprowadzamy baranki i paschaliki  - nieodłączne symbole świąt Wielkanocnych. Caritas jak co roku organizuje tę akcję, aby wspomóc najbardziej potrzebujących zarówno w parafiach, jak i finansować działa prowadzone przez tę organizację.

10. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach online głoszonych przez ks. Marka Studenskiego na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz w Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów.

11. W środę 25 III w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny obchodzimy  Dzień Świętości Życia. Tego dnia rozpoczyna się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest ona osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie do codziennego odmówienia specjalnej modlitwy, jednej Tajemnicy Różańca św. oraz zrealizowania dobrowolnego postanowienia. Zachęcamy do podjęcia tego modlitewnego wsparcia w intencji zagrożonych dzieci i ich rodziców. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa proponujemy dokonać  Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w domach. Proponujemy modlitwę przy zapalonych świecach przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej rozpoczętą dowolną modlitwą do Ducha Świętego, a następnie złożenie przyrzeczenia, które znajduje się na końcu ogłoszeń na stronie internetowej naszej Parafii.

12. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na tacę. Wszelką ofiarność niech Pan Bóg wynagradza.

13. Administrator cmentarza jest dostępny pod numerem telefonu: 696 034 907.

14.  Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy błogosławieństwa Bożego i zdrowia!

 

Przyrzeczenie:

Boże, Ojcze wszechmogący, Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,  wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, postanawiam i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2020 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

Tymi modlitwami będą:

jedna tajemnica Różańca,

moje dowolne postanowienia ………………

modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię (modlitwa codzienna):

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 


Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardziej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach.

W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku
L. Dz. 389/2020

Kamienica  15.03.2020 r.

 

Ogłoszenia parafialne

 

III  NIEDZIELA  WIELKIEGO   POSTU  

 

 

 

1. Dziś nabożeństwa Gorzkich Żali nie będzie.Zachęcamy do wysłuchania w Radiu Maryja lub Anioł Beskidów.

 

2. Drogi Krzyżowej w piątek również nie będzie. Prosimy, aby to nabożeństwo odmówić indywidualnie w domu z książeczki do modlitwy lub wysłuchać rozważań w katolickim radio.

 

3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

 

4. W czwartek 19 marca przypada liturgiczna uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o g. 8.oo i 18.oo.

 

5. W piątek 20 marca modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

 

6. Zapraszamy w najbliższy piątek 20 marca na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo. Osoby, które planują adorację w tym czasie prosimy, aby się wpisały do grafiku, który jest przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii.

 

7. Od przyszłej niedzieli przed kościołem rozprowadzane będą baranki i paschaliki  - nieodłączne symbole świąt Wielkanocnych. Caritas jak co roku organizuje tę akcję, aby wspomóc najbardziej potrzebujących zarówno w parafiach, jak i finansować działa prowadzone przez tę organizację.

 

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką: Niedzielę i Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł i nowy numer dla dzieci Mały Gość Niedzielny w cenie 5 zł.

 

9. W środę 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy ustanowiony przez Episkopat Dzień Świętości Życia. Tego dnia w naszym kościele, w czasie Mszy św. o g. 18.oo odbędzie się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest ona osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga, Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, do codziennego odmówienia specjalnej modlitwy, jednej Tajemnicy Różańca Świętego oraz zrealizowania dobrowolnego postanowienia. Zachęcamy do podjęcia tego modlitewnego wsparcia w intencji zagrożonych dzieci i ich rodziców. Na Mszę świętą prosimy zabrać świece.

 

10. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na tacę i do kopert na cele parafialne. Wszelką ofiarność niech Pan Bóg Wam wynagradza.

11. Administrator cmentarza nie będzie przyjmował zaległych opłat za miejsce na cmentarzu do końca marca.

 

12. Z naszej wspólnoty Parafialnej w ostatnim czasie odeszli do wieczności: śp. Paweł Gawlas lat 76, zam. ul. Starzyńskiego, pogrzeb odbył się we wtorek 3 III; śp. Oktawian Fedak lat 82, zam. ul. Goleszowska, pogrzeb odbył się we wtorek 3 III; śp. Adam Kulec lat 48, zam. ul. Szajtera, pogrzeb odbył się w sobotę 14 III. W Ich intencji pomódlmy się: Wieczne odpoczywanie …………

 

13. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego!

1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie **nie jest grzechem**.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy świętej za pomocą mediów.

2. Wiernych prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi w swojej parafii i czynili to w ramach codziennej możliwości spowiedzi przed Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Jednocześnie od poniedziałku 16 marca br., zawieszamy działanie stałych konfesjonałów, aż do odwołania.

3. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.

4. Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym (np. plenerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni skupienia), zaplanowane do świąt wielkanocnych.

5. Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach i szkołach. Rekolekcje, zaplanowane w parafiach należy odwołać. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Szczegółowe informacje podamy na stronie diecezjalnej. Rekolekcje będą dostępne od 4 niedzieli Wielkiego Postu.

6. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii oraz przed i po udzielaniu Komunii Świętej, powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

7. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę.

8. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodę święconą.

9. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Kurii Diecezjalnej i Sądzie Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:
Kancelaria Kurii: +48 735 919 267, sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl
Wikariusz Generalny: +48 734 176 646, studenski@kuria.bielsko.pl
Wydział Duszpasterski: +48 734 176 644, +48 734 176 654, duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl
Wydział Rodzin: +48 734 176 645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl
Wydział Katechetyczny: +48 734 176 647, katecheza@kuria.bielsko.pl
Sekretariat Biskupa Bielsko-Żywieckiego: +48 734 176 642, sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl
Sekretariat Biskupa Pomocniczego: +48 734 176 643, sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl
Sąd Biskupi: +48 734 176 652, biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl

Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Numery kontaktowe do kancelarii parafialnych parafii naszej diecezji można znaleźć na stronach tych parafii oraz na stronie internetowej diecezji.

10. Biblioteka Diecezjalna jest nieczynna do odwołania.

11. Liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.

12. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, aby samodzielnie podjeli kwarantanne domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

MODLITWA O ZAPRZESTANIE  ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

(do odmawiania po każdej Mszy Świętej)

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,

czujemy się bezradni

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,

ale ufamy Tobie,

udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Święty Sebastianie, módl się za nami

Święta Franciszko Rzymianko,

Święty Rochu,

Święta Rozalio,

Święty Karolu Boromeuszu,

 

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!

Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy,

Wysłuchaj nas Panie.
Kamienica  08.03.2020 r.

 

 

II  NIEDZIELA  WIELKIEGO   POSTU  

  

1. Dziś przeżywamy II niedzielę Wielkiego Postu. Modlitwą i ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła wspieramy dzieło pomocy dzieciom Afryki – Ad gentes oraz polskich misjonarzy.

2. Dziś o g. 15.15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Uczcimy również relikwie Krzyż Świętego. Serdecznie zapraszamy.

3. Droga Krzyżowa w piątek o g. 16.30 – dla dzieci / nabożeństwo poprowadzą dzieci z kl. VI/, o g. 17.30 dla młodzieży i dorosłych.

4. W poniedziałek osoby należące do Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy na Msze św. o g. 18.oo i adorację Najświętszego Sakramentu.

5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o g. 18.oo.

6. Zapraszamy w najbliższy piątek 13 marca na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wieczornej od g. 18.30 do g. 21.oo. Osoby, które planują adorację w tym czasie prosimy, aby się wpisały do grafiku, który jest przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii.

7. Od przyszłej niedzieli przed kościołem rozprowadzane będą baranki i paschaliki  - nieodłączne symbole świąt Wielkanocnych. Caritas jak co roku organizuje tę akcję, aby wspomóc najbardziej potrzebujących zarówno w parafiach, jak i finansować działa prowadzone przez tę organizację.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką: Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

9. W czwartek 30 IV wyruszy z Bielska-Białej Hałcnowa VIII Piesza Diecezjalna Pielgrzymka z Bielska-Białej do Łagiewnik - Centrum św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymka rozpoczyna się o g. 12.oo Mszą św. i kończy się 3 maja Mszą św. o g. 15.oo w bazylice łagiewnickiej. Z naszej parafii idzie ks. Damian Koryciński. Zapisy w kancelarii parafialnej w poniedziałki i piątki od 18.30 do 19.00 do 5 kwietnia. Wpisowe 50 zł, dzieci do 10 lat gratis.

10. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu „Zieja”, który 13 marca wchodzi do kin. Jest to film o niezwykłym kapłanie - kapelanie wojskowym podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku oraz naczelnym kapelanie Szarych Szeregów w czasie Powstania Warszawskiego i współzałożycielu KOR-u, inwigilowanym przez służbę bezpieczeństwa PRL.

11. 

12. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na tacę.Dziękuję za dodatkowe ofiary złożone na cele naszej Parafii oraz ofiary do kopert: Rodzinom z ul. Orzeszkowej, Rucianej,  Wojnara, Owsianej, Goleszowskiej, Jazowej, Sterniczej, Skoczowskiej za ofiary od 50 zł do 1000 zł oraz bezimiennym Ofiarodawcom. Równocześnie bardzo serdecznie dziękuję tym Parafianom, którzy zadeklarowali się lub złożyli ofiarę na tryptyk do naszego kościoła. Potrzebną kwotę mamy już zebraną. W przyszłą III niedzielę miesiąca ofiary na tacę i do kopert będą przeznaczone na cele parafialne. Wszelką ofiarność niech Pan Bóg Wam wynagradza.

13. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

14. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego!
Kamienica  01.03.2020 r.

 

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO   POSTU  

 

1. Obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętniający polskie powojenne podziemie antykomunistyczne.

2. Przy wyjściu z kościoła na stoliku jest wystawiona księga trzeźwościowa, do której mogą wpisać się osoby, które na czas postu powzięły postanowienie abstynencji.

3. Dziś o g. 15.15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Uczcimy również relikwie Krzyż Świętego. Serdecznie zapraszamy.

4. Droga Krzyżowa w piątek o g. 16.30 – dla dzieci, o g. 17.30 dla młodzieży i dorosłych.

5. W środę przypada święto Św. Kazimierza, królewicza. Zapraszamy również w tym dniu na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o g. 18.oo.

6W tym tygodniu przypada:
I czwartek miesiąca o g. 17.oo Godzina Święta i możliwość spowiedzi; o g. 18.oo Msza św.
* 
I piątek miesiąca - o g. 8.oo Msza w intencji osób, które złożyły ofiary na cele naszej Parafii; od g. 16.oo spowiedź dla dzieci i kandydatów do bierzmowania, o g.16.30 Droga Krzyżowa i Msza św. dla dzieci; g. 18.oo Msza św. za zmarłych, których żegnaliśmy w ostatnim czasie w naszym kościele oraz osoby, które są w żałobie; g. 19.15 Msza św., którą poprowadzi Domowy Kościół; od g. 20.oo do g. 21.oo adoracja Najświętszego Sakramentu,
I sobota miesiąca g. 8.oo nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Odwiedziny chorych od g. 8.oo. Proszę ich zgłaszać w zakrystii; g. 17.30 wypominki za zmarłych i Msza św. za wypominanych,

7. Jutro o g. 18.30 na plebanii odbędzie spotkanie formacyjne Rycerstwa św. Michała Archanioła.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką: Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

9. W czwartek 30 IV wyruszy z Bielska-Białej Hałcnowa VIII Piesza Diecezjalna Pielgrzymka z Bielska-Białej do Łagiewnik - Centrum św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymka rozpoczyna się o g. 12.oo Mszą św. i kończy się 3 maja Mszą św. o g. 15.oo w bazylice łagiewnickiej. Z naszej parafii idzie ks. Damian Koryciński. Zapisy w kancelarii parafialnej w poniedziałki i piątki od 18.30 do 19.00 do 5 kwietnia. Wpisowe 50 zł, dzieci do 10 lat gratis.

10. Chcemy z naszą parafią dołączyć do Narodowej Pielgrzymki do Rzymu na stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Jeśli znalazłoby się 45 chętnych osób to w kwocie 1 100 zł można zorganizować 6-dniową autokarową pielgrzymkę do Rzymu w dniach 14-19 maja. Plan pielgrzymki dostępny jest w zakrystii. Trzeba się nam szybko zdecydować, dlatego zgłoszenia z zaliczką przyjmujemy w kancelarii parafialnej do środy wieczorem.

11. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby diecezji. W przyszłą niedzielę ofiarą do puszek przed kościołem będziemy wspierać dzieci Afryki

12. Caritas Polska zaprasza do akcji pt. Jałmużna  wielkopostna. Z tyłu kościoła możemy nabyć w cenie 1,5 zł tekturową skarbonkę-jałmużniczkę w której oszczędzamy pieniądze. Skarbonka powinna wrócić do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia. Nasza parafia zebranymi środkami pragnie pomóc choremu dziecku z Żywiecczyzny. Akcja skierowana jest do dzieci i dorosłych. Jeśli ktoś pragnąłby pomóc wspomnianemu dziecku poza skarbonką to proszony jest o kontakt z ks. Damianem.

13. Osoby, które chcą opłacić zaległe miejsca grobowe na naszym cmentarzu parafialnym zapraszamy do kancelarii: we wtorek od g. 9.oo do 11.oo lub w środę od g. 17.oo do 19.oo.

14. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia - życzymy najobfitszych łask Bożych i błogosławieństwa Bożego!

Wykonanie i utrzymanie
Grupa Szarka.
Copyright (c) 2010 by Parafia
św. Małgorzaty w Kamienicy,
stat4u